Novice, dogodki iz skupine OZARA

IN SITU – 2. spletni sejem

IN SITU – 2. spletni sejem

V imenu vseh partnerjev projekta IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme, vas z veseljem vabimo na drugi...

Vključevanje invalidnih oseb na trg dela – TVU

Vključevanje invalidnih oseb na trg dela – TVU

V četrtek, 23. septembra 2021, smo se v Slovenj Gradcu udeležili V. strokovnega posveta za delodajalce z naslovom »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE...

V podjetjih Ozara d.o.o. in Ozara ZC d.o.o., smo pridobili pristopni certifikat na področju medgeneracijskega sodelovanja

V podjetjih Ozara d.o.o. in Ozara ZC d.o.o., smo pridobili pristopni certifikat na področju medgeneracijskega sodelovanja

62 podjetij in organizacij prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec Družbeno odgovorno delovanje je prava pot za poslovno odličnost...

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021

letošnjem letu se tudi na OZARI pridružujemo promocijski kampanji na področju izobraževanja in učenja Tedni vseživljenjskega učenja, katerega namen...

HEROINES – vabljeni na zaključni dogodek 9.9.2021

HEROINES – vabljeni na zaključni dogodek 9.9.2021

V projektu HEROINES (Junakinje), sofinanciranem s strani programa Erasmus+, počasi zaključujemo svoje delo. Naše uporabnice so preizkusile vsebine iz...

BODIMO ODGOVORNI Z ODGOVORI-ozavestimo odgovornost za lastne aktivnosti in pomen trajnostnega razvoja

ZAVEZA O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI Družbena odgovornost je del poslanstva našega zaposlitvenega centra, z že večletno prakso na področju zaposlovanja...

BODIMO ODGOVORNI Z ODGOVORI-ozavestimo odgovornost za lastne aktivnosti in pomen trajnostnega razvoja

Družbena odgovornost je del vizije in poslanstva družbe in se kaže v odnosu do zaposlenih, uporabnikov storitev in ostalih...

DELOVNO SREČANJE

DELOVNO SREČANJE

V podjetjih OZARA d.o.o. in OZARA ZC d.o.o.., se dobro zavedamo, da se poslovna in družbena odgovornost, začne z,...

DELAVNICA-Medgeneracijsko sodelovanje

DELAVNICA-Medgeneracijsko sodelovanje

Dne 21.5.2021 se je na sedežu invalidskega podjetja Ozara d.o.o. odvijala izkustvena delavnica za vodje služb,programov/dejavnosti podjetij Ozara d.o.o....

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., je bilo ustanovljeno 28.10.1999, status invalidskega podjetja pa je pridobilo v letu 2001. Kot podjetje na trgu ponujamo različne proizvodne in storitvene dejavnosti. Vabimo vas, da nas spoznate.

V želji po poslovnem sodelovanju, Vas vljudno vabimo, da nas za podrobnejše informacije ali izdelavo konkretne ponudbe kontaktirate.

Naši izdelki
Vizija

Vizija

Vizija invalidskega podjetja OZARA d.o.o. je ostati uspešen gospodarski subjekt, ki se ob delu z ranljivimi skupinami, zaposlovanju invalidov, ob pomoči znanja in zagotavljanju kakovosti, učinkovito spoprijema z izzivi sodobnega časa in tako ustvarja nove smernice na področju usposabljanja, zaposlovanja ter oblikovanja novih delovnih programov in delovnih mest s prilagoditvijo za delo, vključitev ter zaposlitev invalidov.

The vision of OZARA d.o.o. is to remain a successful econimic entity by continuing our work with vulnerable groups, employing persons with disabilities, imparting and learning new knowledge and providing quality assurance. In this way we are able to succesfully face the challenges of modern times and thus introduce new guidelines in the fields of training, employment, and the development of new work programmes and workplaces specially adpated for the work, integration and employment of persons with disabilities.

OZARA d.o.o. and OZARA ZC d.o.o. are companies dedicated to the training, employment, and social inclusion of persons with disabilities, including Employment and Vocational Rehabilitation Programmes, Social Inclusion Programmes, Project Management, and different Specialised Services.

Service and Disability Company

OZARA d.o.o. Service and Disability Company is a disability company dedicated to the training, employment, and the social inclusion of unemployed persons with disabilities, together with difficult-to-employ persons having limitations and barriers regarding employment opportunities. This can be due to illness, injury or functional limitations.

Ozara Employment center

The employment center is a corporate body founded by OZARA d.o.o. with the purpose of employing persons with disabilities within protected work-places. OZARA ZC d.o.o. is an independent organisational unit with business units in Maribor and Murska Sobota. According to the EQUASS standard the employment center is part of the work and production programmes of OZARA d.o.o.: Cleaning services, Carpentry, Sewing activities, andVarious Production and Assembly Activities.

Ozara zavod Maribor

OZARA, the Institute for Training and Employment of Vulnerable Groups, Maribor performs research and development activities in the field of social sciences and humanities.