Zaposlitveni center

Zaposlitveni center je pravna oseba, ki jo je ustanovilo invalidsko podjetje OZARA d.o.o. z namenom zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih.

OZARA ZC d.o.o. je samostojna organizacijska oblika s poslovnima enotama v Mariboru in Murski Soboti. Zaposlitveni center se skladno s standardom EQUASS na področju dela vključuje v delovne in proizvodne programe, ki se izvajajo pod okriljem invalidskega podjetja OZARA d.o.o., tj. čiščenje, mizarstvo, šiviljstvo in dodelavni posli.

Zaposlitveni center zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 odstotkov pričakovanih rezultatov (pri delu) in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.

Zaposlitveni center razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori, ki so primerno opremljeni in dostopni zaposlenim invalidom glede na vrsto njihove invalidnosti in ustreznimi delovnimi sredstvi za delo.

Vsi zaposleni so strokovno vodeni s strani strokovnih sodelavcev – mentorjev.

Projekti

Projekt 50plus

Članstvo v Združenju zaposlitvenih centrov

Izobraževanja

Učinkovito reševanje konfliktov

Sofinancerji programov

  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  • Javni jamstveni in preživninski sklad republike Slovenije