ADAPTACIJE IN PREUREDITVE V OKVIRU TEHNIČNIH SLUŽB

sreda, 15. november 2017

V podjetju Ozara so storitve v okviru vzdrževalnih del usmerjene predvsem v spekter slikopleskarskih in fasaderskih del, vključujejo pa tudi urejanje zelenih površin.

V spodnji galeriji so fotoutrinki dveh adaptacij in sicer  fasade NK Maribor, Radvanje ter pročelja fasade objekta v Melju, prikazana pa je tudi ureditev okolja spominskega parka Teharje.

Sofinancerji programov

  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  • Javni jamstveni in preživninski sklad republike Slovenije