OZARA STORITVE

Družba OZARA d.o.o. kot zavezanec zagotovi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu – pravilniku. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)).

Pomembne povezave:
– Pravilnik o zaščiti prijaviteljev (povezava);
– Obrazec za notranjo prijavo (povezava);
– Zakon o zaščiti prijaviteljev (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri).

 

Kaj je prijava kršitev?

Ali sumite, da je v naši družbi prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku, ki predstavlja 3-člansko komisijo zaupanja vrednih oseb za prejem in obravnavo notranjih prijav v organizaciji :

  1. Gregor Cerar
  2. Lidija Bedenik
  3. Zlatko Perić

Komisija poskrbela, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

Kršitve lahko sporočite preko naslednjih poti (anonimno ali neanonimno):

  • Po elektronski pošti na naslov:

prijava.krsitev@ozara.si, do katerega ima dostop zaupnik – komisija;

  • Prek klasične pošte v zaprti pisemski ovojnici, s pripisi:

»NE ODPIRAJ«, »ZAUPNO« ali »V ROKE NASLOVNIKU« na naslednji naslov:

OZARA d.o.o.
Prijava kršitev – Zaupnik – komisija
Ulica heroja Šaranoviča 27
2000 Maribor

  • Osebno/ustno, pri čemer prijavitelj kontaktira zaupnika na kontaktne podatke, ki so na voljo v internem imeniku družbe:

 

Kot alternativa je na voljo t.i. “nadomestna” komunikacijska pot, ki se uporabi, ko prijavitelj meni, da bi lahko bil zaupnik – komisija ali posameznik iz komisije – zaradi narave poročila oz. prijave, potencialno v nasprotju interesov.

  • e-pošta, naslovljena ali na direktorja družbe ali na prokurista družbe

alen.kocivnik@ozara.si ali karmen.kocivnik@ozara.si z zadevo sporočila Prijava kršitev; ali

  • klasična pošta s pripisi o zaupnosti »NE ODPIRAJ«, »ZAUPNO« ali »V ROKE NASLOVNIKU«, poslana na »ulica heroja Šaranovič 27, 2000 Maribor, Prijava kršitev, ali direktor družbe ali prokurist družbe«,

Komisija obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.