OZARA STORITVE

PROJEKTNA PISARNA

Mednarodno povezovanje je sestavni del dejavnosti podjetja OZARA d.o.o. Skladno s poslanstvom podjetja, je delo projektne pisarne v OZARA d.o.o. posvečeno upravljanju nacionalnih in mednarodnih projektov za uresničevanje potreb različnih skupin prebivalstva, ki jim grozi socialna izključenost. V zadnjih 11 letih smo s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ustvarili boljše možnosti za invalide, mlade in druge težje zaposljive ljudi.

 

Naziv projekta: Opolnomočenje žensk z duševnimi boleznimi, ki živijo na podeželju z teorijo pisanja

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: Partnerska mreža za šport

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Izboljšanje znanj in spretnosti za zaposlovanje invalidov

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: Razvijanje kompetenc odraslih vzgojitelji za podporo zaposlovanju oseb z duševnimi motnjami

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Shema podpore medgeneracijskim socialnim inovacijam

Program/financer: Interreg Central Europe – Evropski regijski razvojni fond

Naziv projekta: Obravnava potreb družin z invalidnimi osebami

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: DISEMEX – strokovnjaki za zaposlovanje invalidov, izmenjava dobrih praks in primerjalna analiza strategij najboljše prakse, katerih namen je olajšati vključevanje invalidov na trg dela in s tem spodbujati socialno vključenost

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

Naziv projekta: socialna vključenost z rokodelstvom v digitalni dobi s strokovno osebnostjo “Oblikovalci – obrtnik digitalnega lesa”

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: StoryTeller – opolnomočenje ljudi, ki jim grozi izključenost, z razvojem poklicnega usposabljanja pripovedovanja zgodb v premalo opremljenih državah EU

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: Be Mindful – Usposabljanje strokovnjakov za duševno zdravje na inovativni način

Program/financer: Erasmus +

 

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Naziv projekta: DIGI.JOB.ID

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

 

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Naziv projekta: CHIC & CRAFT – Modno oblikovanje iz recikliranih materialov s pomočjo medvrstniškega učenja in socialnih medijev

Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Naziv projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Naziv projekta: tune in! Combating drop out

Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Naziv projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projektaEACEA

Naziv projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projektaNacionalna agencija na Finskem

Naziv projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Naziv projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

ProgramVŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projektaEACEA

Naziv projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Naziv projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Naziv projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naziv projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

“Omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki imajo težave pri
vključevanju in vnovičnem vključevanju vanj”

Projektna pisarna na Facebooku

2 days ago

OZARA Project Management Office
View on Facebook

1 month ago

OZARA Project Management Office

V okviru projekta Digital Wood Artisan, sofinanciranega v okviru programa Erasmus+, smo v času med 6.11.2019 in 7.11.2019 obiskali že tretje partnersko srečanje. Tokrat nas je gostila portugalska partnerska organizacija, AFN – Academia Formação do Norte iz Porta, Portugalska.

Na projektnem sestanku smo pregledali opravljene obveznosti, še zlasti strokovne prispevke organizacij na področju sodobnih načinov obdelave lesa in primerov dobre prakse v smislu socialnega vključevanja ciljnih skupin projekta ter načrtovali usposabljanje iz omenjenih vsebin v letu 2020. Obiskali smo tudi primere dobrih praks oz. organizacij, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa. Vabljeni k pregledu spletne strani projekta na: dwa-project.eu/

#digiwoodartThe 3rd TM of Digital Wood Artisan Project took place in Porto. Check the news on DWA website: dwa-project.eu/3rd-transnational-meeting-in-portugal/ @colabory.puglia @esmovia @ozaradoo @academiafnorte @eurosuccess #digiwoodart

View on Facebook

2 months ago

OZARA Project Management Office

Predstavniki vseh parterjev smo se udeležili prvega študijskega obiska na Dunaju.

Gre za ustvarjanje pogojev za vključitev ljudi, ki so v slabšem položaju in nimajo dovolj moči, da bi ostali v družbi.
Prva točka je bila Sargfabrik – objekti za socialno nastanitev in integracijo. Vsa skupna območja so prosta ovir in primerna za invalide. Prebivalcem so na voljo tudi kulturni in športni objekti. Ideja za takšno obliko prostora je bila preprečiti integracijo.

Druga točka je bila razstava v dunajskem muzeju o obdobju "Rdeči Dunaj", ki je zajemala leta 1918-1934. Bil je čas hitrega razvoja socialnih stanovanj, ko je dunajska občina v Gemeindewohnanlagen oddala več kot 60000 novih stanovanj. Najemniki novih stanovanj so bili izbrani na podlagi sistema razvrščanja, v katerem so na primer – invalidi dobili dodatne točke, ki so jih izbrali prej.

Zadnja točka študijskega obiska je bil hotel Magdas HOTEL – socialno podjetje, usmerjeno v integracijo in osebni razvoj beguncev, ki so sposobni dojeti nova znanja in okrepiti svoje podjetništvo.

#insitu #interreginsitu #insituproject #cooperationiscentral #interregcentral #akademiawsb

Hvala – Bildungsdirektion für Wien za fantastičen program. Čeprav je bilo izčrpavajoče, smo se veliko naučili!

View on Facebook

2 months ago

OZARA Project Management Office

m.facebook.com/story.php?story_fbid=798890297201164&id=696849847405210

View on Facebook

2 months ago

OZARA Project Management Office

#erasmusplus #dwa

Tretje partnersko srečanje projekta DWA na Portugalskem. Bilo je zanimivo in poučno. Spremljajte nas na: dwa-project.eu/

View on Facebook