OZARA STORITVE

PROJEKTNA PISARNA

Mednarodno povezovanje je sestavni del dejavnosti podjetja OZARA d.o.o. Skladno s poslanstvom podjetja, je delo projektne pisarne v OZARA d.o.o. posvečeno upravljanju nacionalnih in mednarodnih projektov za uresničevanje potreb različnih skupin prebivalstva, ki jim grozi socialna izključenost. V zadnjih 11 letih smo s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ustvarili boljše možnosti za invalide, mlade in druge težje zaposljive ljudi.

 

Naziv projekta: 

Program/financer: 

Naslov projekta: Obravnava potreb družin z invalidnimi osebami

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: DISEMEX – strokovnjaki za zaposlovanje invalidov, izmenjava dobrih praks in primerjalna analiza strategij najboljše prakse, katerih namen je olajšati vključevanje invalidov na trg dela in s tem spodbujati socialno vključenost

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

Naslov projekta: socialna vključenost z rokodelstvom v digitalni dobi s strokovno osebnostjo “Oblikovalci – obrtnik digitalnega lesa”

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: StoryTeller – Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naslov projekta: Usposabljanje strokovnjakov za duševno zdravje na inovativni način

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

DIGI.JOB.ID. izboljšuje digitalno integracijo s spodbujanjem uporabe socialnih omrežij za namene učenja in poučevanja, še zlasti pa za prikazovanje rezultatov predhodnih učnih procesov in njihove uporabe za razvoj pozitivne strokovne identitete ter prehoda iz izobraževanja v svet zaposlovanja. Hkrati gre za proizvajanje visokokvalitetnih odprtih učnih virov (OUV), ki se osredotočajo na udeležence v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter njihove učitelje in mentorje.

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Naslov projekta: CHIC & CRAFT – Modno oblikovanje iz recikliranih materialov s pomočjo medvrstniškega učenja in socialnih medijev

Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Naslov projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Naslov projekta: tune in! Combating drop out
Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Naslov projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija na Finskem

Naslov projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Naslov projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

Program: VŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Naslov projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Naslov projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naslov projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

“Omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki imajo težave pri
vključevanju in vnovičnem vključevanju vanj”

Projektna pisarna na Facebooku

4 months ago

V okviru projekta MENS smo se dne 14.6.2018 udeležili zaključne konference v Atenah. Več o rezultatih projekta na: https://mensproject.eu

5 months ago

#erasmusplus #inclusion

The 2nd working day in Vicenza. Discussion with mentors on adult learning principles,opportunities for inclusion through a specialy designed curriculum withim E+ project See more

5 months ago
EVENTS Project – EVENTS Project

The 1st European Sport & Physical Exercise Event for Mental Health is under the Patronage of the European Parliament President by EVENTS Project team News 01 March 2018 Antonio Tajani, the See more

5 months ago

Subscribe to our newsletter:

http://eepurl.com/dvJKHL

6 months ago
“Life is like a bike” – MENS Project – 2018

#erasmusplus #mens

Promocijski video kampanje “Life is like a bike”

mensproject.eu

https://www.youtube.com/watch?v=zI8XX__aj0o

Promocijski video kampanje “Life is like a bike” mensproject.eu 2018

6 months ago
Fotografije iz objave osebe OZARA Project Management Office

#CMEPIUS #ECVET
Udeležili smo se delavnice “Učni izidi v izobraževanju odraslih”.Ob spoznavanju terminologije in pomena ustreznega zapisovanja učnih izidov,so nas strokovnjaki ECVET ekspertne See more

6 months ago
MENS | Mental European Network of Sport events

#erasmusplus #sports #duševnozdravje #promocija #lifeislikeabike

Dne 21.4.2018 smo se ustavili v Rušah in se pridružili celodnevnem športnemu dogodku v organizaciji Športnega parka Ruše. Ob See more

What are the benefits of dance therapy? What dance therapy is? Dance can be both an outlet for creativity and a method of accessing a peaceful state of mind. How Dance Movement Therapy Works Dance as See more

7 months ago
Learnstorytelling

#erasmusplus #storytelling #osebnazgodba
V okviru projekta StoryTeller smo se partnerji znova sestali z namenom zaključevanja aktivnosti pri oblikovanju kurikulma in metodologije za področje See more

#storytelling #erasmusplus #storyteller
The StoryTeller partner meeting this week in Spain, Badajoz was hosted by the spanish partner Eolas Manon van Leeuwen. The consortium is finalizing the See more

7 months ago
Projekt M.E.N.S. in kampanja ozaveščanja “Life is like a bike” – Ozara d.o.o. in Ozara ZC

#Erasmusplus #MENS #Lifeislikeabike
Ob uspešnem informiranju o projektu M.E.N.S. v preteklem tednu, smo splošno javnost seznanili tudi z začetkom promocijske kampanje »Life is like a bike« v See more

V OZARI smo pretekli teden začeli s prvim javnim dogodkom v okviru evropske kampanje ozaveščanja povezovanja duševnega zdravja s športom in telesno aktivnostjo. Z dogodkom smo tako obeležili See more

7 months ago
Ozara d.o.o. in Ozara ZC –

#Erasmusplus #MENS #Lifeislikeabike

Informiranje o projektu M.E.N.S in promocijski dogodek kampanje projekta “Life is like a bike” v Sloveniji. Več o tem na : http://www.ozara.si/ in See more

« 1 of 4 »