OZARA STORITVE

PROJEKTNA PISARNA

Mednarodno povezovanje je sestavni del dejavnosti podjetja OZARA d.o.o. Skladno s poslanstvom podjetja, je delo projektne pisarne v OZARA d.o.o. posvečeno upravljanju nacionalnih in mednarodnih projektov za uresničevanje potreb različnih skupin prebivalstva, ki jim grozi socialna izključenost. V zadnjih 11 letih smo s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ustvarili boljše možnosti za invalide, mlade in druge težje zaposljive ljudi.

 

Naziv projekta: StoryTeller – Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naslov projekta: Usposabljanje strokovnjakov za duševno zdravje na inovativni način

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

DIGI.JOB.ID. izboljšuje digitalno integracijo s spodbujanjem uporabe socialnih omrežij za namene učenja in poučevanja, še zlasti pa za prikazovanje rezultatov predhodnih učnih procesov in njihove uporabe za razvoj pozitivne strokovne identitete ter prehoda iz izobraževanja v svet zaposlovanja. Hkrati gre za proizvajanje visokokvalitetnih odprtih učnih virov (OUV), ki se osredotočajo na udeležence v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter njihove učitelje in mentorje.

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Naslov projekta: CHIC & CRAFT – Modno oblikovanje iz recikliranih materialov s pomočjo medvrstniškega učenja in socialnih medijev

Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Naslov projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Naslov projekta: tune in! Combating drop out
Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Naslov projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija na Finskem

Naslov projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Naslov projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

Program: VŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Naslov projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Naslov projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naslov projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

“Omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki imajo težave pri
vključevanju in vnovičnem vključevanju vanj”

Projektna pisarna na Facebooku

1 day ago
Alma Mater Europaea – ECM

https://www.facebook.com/AlmaMaterEuropaeaEcm/photos/pcb.1575115272538358/1575114659205086/?type=3&theater

V soboto 10.3.2018 smo se tudi sami udeležili strokovne konference s prispevkom o See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 days ago
Fotografije iz objave osebe OZARA Project Management Office

#erasmusplus #storyteller #osebnazgodba #staranje

Danes predstavljamo svoj prispevek na 6. znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo na Alma Mater Europaea – ECM “Za človeka gre: izzivi za See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago

#EPALE #EPALEMontenegro #konferenca
Predstavljamo zaključke in možnosti prenosa dobrih praks v okviru skupinskih diskusij in dela v različnih tematskih delavnicah…dvig ključnih kompetenc See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 days ago

#EPALE
Današnji dan konference “Raziskovalna praksa v izobraževanju odradlih” v Črni gori se je začel z zanimivim predavanjem,ki ga je izvedel Vladimir Vulić o uporabi digitalnih tehnologij in See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 days ago
EPALE Slovenija

#EPALE Slovenske udeleženke konference v Budvi.

https://www.facebook.com/EPALE.SI/posts/1901734143474204

V Budvi poteka EPALE regionalna konferenca z naslovom Raziskovalna praksa v izobraževanju odraslih. Na povabilo Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija se je udeležuje tudi 12 predstavnic See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

#EPALE #Montenegro
Te dni se udeležujemo regionalne konference EPALE Montenegro v Budvi z naslovom “Istraživačka praksa u obrazovanju odraslih” v času med 5.3.2018 in 7.3.2018. O novicah vas bomo See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
MENS Project

V okviru sodelovanja v projektu Erasmus+ Šport, smo za vas že pripravili nekaj zanimivih podatkov o trenutnih aktivnostih. Prvi rezultati raziskave o povezavi med športom in duševnim zdravjem so See more

#erasmusplus #duševnozdravje

Glede na že opravljeno raziskavo, ki jo je opravil konzorcij, obstajajo opazne razlike med državami z vidika povezave med duševnim zdravjem in športom ali telesno See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Fotografije iz objave osebe OZARA Project Management Office

#erasmusplus #StoryTeller #learnstorytelling #osebnazgodba #personalstory

V okviru projekta StoryTeller smo za vas pripravili že drugi sklop novic. Vabljeni k prebiranju.

Our StoryTeller team has See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Dear friends and partners,
if you need a partner or coordinator for Erasmus+ KA2 projects, we are available in case you need a reliable partner from Slovenia.
We would be very happy to work with See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Be Mindful: An innovative mindfulness based training program for mental health professionals – Be Mindful Project

#erasmusplus #mindfulness #mentalhealth
Dear partners and friends, do not miss the opportunity to pave through the 2nd newsletter of the Be.Mindful project. The development of the online training is See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 3 »