OZARA STORITVE

PROJEKTNA PISARNA

Mednarodno povezovanje je sestavni del dejavnosti podjetja OZARA d.o.o. Skladno s poslanstvom podjetja, je delo projektne pisarne v OZARA d.o.o. posvečeno upravljanju nacionalnih in mednarodnih projektov za uresničevanje potreb različnih skupin prebivalstva, ki jim grozi socialna izključenost. V zadnjih 11 letih smo s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ustvarili boljše možnosti za invalide, mlade in druge težje zaposljive ljudi.

 

Naziv projekta: 

Program/financer: 

Naziv projekta: Samostojno življenje na podeželju: »Od institucionalizacije do celovite podpore za samostojno življenje invalidov na podeželju«, program usposabljanja za strokovnjake

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Opolnomočenje mladih posameznikov z manj priložnostmi za državljanstvo

Program/financer: Erasmus+

Naziv projekta: RUDISNET – Mreža za socialno vključevanje invalidnih oseb v EU ruralnih območjih, temelječa na mentorstvu in program usposabljanja za vodenje

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Strokovnjaki za podjetništvo invalidov

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I  – Poklicne inovacije z uporabo novih kreativnih tehnologij, ki izhajajo iz naprednih poti za zaposljivost in socialno integracijo 

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Opolnomočenje žensk z duševnimi boleznimi, ki živijo na podeželju z teorijo pisanja

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: Partnerska mreža za šport

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Izboljšanje znanj in spretnosti za zaposlovanje invalidov

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: Razvijanje kompetenc odraslih vzgojitelji za podporo zaposlovanju oseb z duševnimi motnjami

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Shema podpore medgeneracijskim socialnim inovacijam

Program/financer: Interreg Central Europe – Evropski regijski razvojni fond

Naziv projekta: Obravnava potreb družin z invalidnimi osebami

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: DISEMEX – strokovnjaki za zaposlovanje invalidov, izmenjava dobrih praks in primerjalna analiza strategij najboljše prakse, katerih namen je olajšati vključevanje invalidov na trg dela in s tem spodbujati socialno vključenost

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

Naziv projekta: socialna vključenost z rokodelstvom v digitalni dobi s strokovno osebnostjo “Oblikovalci – obrtnik digitalnega lesa”

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: StoryTeller – opolnomočenje ljudi, ki jim grozi izključenost, z razvojem poklicnega usposabljanja pripovedovanja zgodb v premalo opremljenih državah EU

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: Be Mindful – Usposabljanje strokovnjakov za duševno zdravje na inovativni način

Program/financer: Erasmus +

 

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Naziv projekta: DIGI.JOB.ID

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

 

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Naziv projekta: CHIC & CRAFT – Modno oblikovanje iz recikliranih materialov s pomočjo medvrstniškega učenja in socialnih medijev

Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Naziv projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Naziv projekta: tune in! Combating drop out

Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Naziv projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projektaEACEA

Naziv projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projektaNacionalna agencija na Finskem

Naziv projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Naziv projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

ProgramVŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projektaEACEA

Naziv projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Naziv projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Naziv projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naziv projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

“Omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki imajo težave pri
vključevanju in vnovičnem vključevanju vanj”

Projektna pisarna na Facebooku

#Erasmus #ErasmusPlus #šport #zdravjenadelovnemmestu 🎯📢👥V okviru #ErasmusPlus projekta in mednarodnega konzorcija projekta Bsport+ 🎱🏓🏸🏀 vas vabimo, da se udeležite zaključnega dogodka projekta “Skupaj gradimo zdravo in inkluzivno evropsko družbo – Šport za vse« ter skupaj z nami pomagate ustvariti izboljšano ozaveščenost strokovne in laične javnosti še zlasti pa oseb z invalidnostjo o tem 👥🗣 kako oblikovati programe za krepitev zdravja, športne dogodke in sodelovanja ter druge mehanizme za boljšo vključenost v aktiven življenjski slog.🔛🎯Obvezna je predhodna prijava na dogodek.Dogodek bo potekal dne 28.09.2022 v prostorih:Mala dvorana MKC Slovenj Gradec Ozare 18 2380 Slovenj GradecVaše prijave sprejemamo na:sv-sg@ozara.si (Zorka ŽIBERNA)moira.kobse@ozara.si (Moira KOBŠE) See MoreSee Less
View on Facebook
All of the partners of the Victorupesi project gathered in Bucharest in the past two days – with a few joining also online! As the project concludes its second year, already it has developed a set of modules to facilitate the work integration of a wide variety of people that face additional obstacles in finding and keeping work. Our target groups include women with autism, people with mental health disabilities, migrant women, incarcerated people, for example. The project puts a special focus on developing "soft-skills" and integrates coaching circles in an innovative way that gives participants the chance to explore ways to apply the knowledge practically. The great diversity of target groups that the partners work with makes it a challenge but also encourages a great deal of richness in exchange as we learn from each other how to adapt to always keep the needs of those we are serving in the center of the intervention. See MoreSee Less
View on Facebook
#Erasmus #ErasmusPlus #šport #zdravjenadelovnemmestu 🎯📢V okviru #ErasmusPlus projekta in mednarodnega konzorcija projekta Bsport+ prepoznavamo in promoviramo mehanizme za večjo in boljšo vključenost invalidnih in drugih ranljivih skupin v športne aktivnosti in aktiven ter zdrav življenjski slog. 🔛Vabimo vas, da se udeležite zaključnega dogodka projekta “Skupaj gradimo zdravo in inkluzivno evropsko družbo – Šport za vse« ter skupaj z nami pomagate ustvariti izboljšano ozaveščenost strokovne in laične javnosti še zlasti pa oseb z invalidnostjo o tem👥🚴‍♀️🏊‍♀️👩‍🦽🧑‍🦯 kako oblikovati programe za krepitev zdravja, športne dogodke in sodelovanja ter druge mehanizme za boljšo vključenost najbolj ranljivih v aktiven življenjski slog.🎯📢Dogodek bo potekal dne 28.09.2022 v prostorih:Mala dvorane MKC Slovenj Gradec Ozare 18 2380 Slovenj GradecObvezna je predhodna prijava na dogodek:forms.gle/XxbGy1HUXRTRSduH6 sv-sg@ozara.si (Zorka ŽIBERNA)moira.kobse@ozara.si (Moira KOBŠE) See MoreSee Less
View on Facebook
#ErasmusPlus #DISENEXWe want to close the disability inclusion gap with business leadershipOver 1.3 billion people live with some form of disability, representing 17% of the global population. This is the largest minority group worldwide The approved i-SME project that we represent and implement is one of the three approved by the EU Commission in 2020. Duration of the project is 2 years (01.02.2021 – 31.01.2023). We have a consortium of 8 partner organisations from 8 countries.People with disabilities often lack access to employment. The current global employment rate for disabled people is just half that of non-disabled people. People with disabilities who are employed often experience unequal hiring and promotion standards, unequal pay for equal work and occupational segregation. Although 90% of companies claim to prioritize diversity, only 4% of businesses are focused on making offerings inclusive of disabilityWe want to change the situation, show best practices from partner countries, develop European Web Portal and national web portals, unite people and raise their awareness, motivation to act#inclusivebusiness #inclusivesme See MoreSee Less
View on Facebook