PROJEKTNA PISARNA

Mednarodno povezovanje je sestavni del dejavnosti podjetja OZARA d.o.o. Skladno s poslanstvom podjetja, je delo projektne pisarne v OZARA d.o.o. posvečeno upravljanju nacionalnih in mednarodnih projektov za uresničevanje potreb različnih skupin prebivalstva, ki jim grozi socialna izključenost. V zadnjih 11 letih smo s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ustvarili boljše možnosti za invalide, mlade in druge težje zaposljive ljudi.

 

Naziv projekta: StoryTeller – Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naslov projekta: Usposabljanje strokovnjakov za duševno zdravje na inovativni način

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

DIGI.JOB.ID. izboljšuje digitalno integracijo s spodbujanjem uporabe socialnih omrežij za namene učenja in poučevanja, še zlasti pa za prikazovanje rezultatov predhodnih učnih procesov in njihove uporabe za razvoj pozitivne strokovne identitete ter prehoda iz izobraževanja v svet zaposlovanja. Hkrati gre za proizvajanje visokokvalitetnih odprtih učnih virov (OUV), ki se osredotočajo na udeležence v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter njihove učitelje in mentorje.

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Naslov projekta: CHIC & CRAFT – Modno oblikovanje iz recikliranih materialov s pomočjo medvrstniškega učenja in socialnih medijev

Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Naslov projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Naslov projekta: tune in! Combating drop out
Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Naslov projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija na Finskem

Naslov projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Naslov projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

Program: VŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Naslov projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Naslov projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naslov projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

“Omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki imajo težave pri
vključevanju in vnovičnem vključevanju vanj”

Projektna pisarna na Facebooku

6 days ago

Dear friends and partners,
if you need a partner or coordinator for Erasmus+ KA1 or KA2 projects, we are available in case you need a reliable partner from Slovenia.
We would be very happy to See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 days ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Learnstorytelling

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536762023366898&id=345950362448066

While working on our course units…

The (individual and community) problems below are problems caused by POWER IMBALANCE*:
– depression
– poor health
– happiness in personal life
– social ills
See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Fotografije iz objave osebe OZARA Project Management Office

#bemindful #erasmusplus #mindfulness

The 3rd coordination meeting in Maribor for the Be.Mindful project: www.bemindful-project.eu

Finalizing the sessions for mindfullness training for mental See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
MENS Project

Tako, pa uspešno nadaljujemo še eno mednarodno sodelovanje in povezovanje…več o projektu EVENTS pa kmalu na naši spletni strani.
#erasmusplus #mens #mentalhealth

The 1st Transnational meeting of our “twin” project, “E.V.E.N.T.S.”, was realized in Athens Greece on the 23rd and 24th of November. The project’s main outcome will be the 1st European See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago

#erasmusplus

Our first meeting of the Erasmus+ project Migrant Mentorship Model is currently taking place in Maribor at Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.
Working on future common tasks.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Fotografije iz objave osebe OZARA Project Management Office

Ob zaključku projekta Paving the way smo za vas pripravili obširen katalog, ki podrobneje opisuje način dokumentiranja in ocenjevanja neformalnega in na praksi temelječega učenja v produkcijskih See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago

Vabljeni k udeležbi v raziskavi,ki ko izvajamo partnerji v evropskem projektu “Mental European Network of Sport Events” -M.E.N.S, ki ga sofinancira Evropski unija v okviru programa Erasmus + Šport. See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 months ago
Fotografije iz objave osebe OZARA Project Management Office

#Learnstorytelling #erasmusplus

Vabljeni k branju prvega novičnika v projektu “StoryTeller”.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 2 »