OZARA STORITVE

PROJEKTNA PISARNA

Mednarodno povezovanje je sestavni del dejavnosti podjetja OZARA d.o.o. Skladno s poslanstvom podjetja, je delo projektne pisarne v OZARA d.o.o. posvečeno upravljanju nacionalnih in mednarodnih projektov za uresničevanje potreb različnih skupin prebivalstva, ki jim grozi socialna izključenost. V zadnjih 11 letih smo s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ustvarili boljše možnosti za invalide, mlade in druge težje zaposljive ljudi.

 

Naziv projekta: StoryTeller – Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naslov projekta: Usposabljanje strokovnjakov za duševno zdravje na inovativni način

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

DIGI.JOB.ID. izboljšuje digitalno integracijo s spodbujanjem uporabe socialnih omrežij za namene učenja in poučevanja, še zlasti pa za prikazovanje rezultatov predhodnih učnih procesov in njihove uporabe za razvoj pozitivne strokovne identitete ter prehoda iz izobraževanja v svet zaposlovanja. Hkrati gre za proizvajanje visokokvalitetnih odprtih učnih virov (OUV), ki se osredotočajo na udeležence v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter njihove učitelje in mentorje.

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Naslov projekta: CHIC & CRAFT – Modno oblikovanje iz recikliranih materialov s pomočjo medvrstniškega učenja in socialnih medijev

Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Naslov projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Naslov projekta: tune in! Combating drop out
Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Naslov projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija na Finskem

Naslov projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Naslov projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

Program: VŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projekta: EACEA

Naslov projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Naslov projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Naslov projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naslov projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

“Omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki imajo težave pri
vključevanju in vnovičnem vključevanju vanj”

Projektna pisarna na Facebooku

1 week ago

V okviru projekta MENS smo se dne 14.6.2018 udeležili zaključne konference v Atenah. Več o rezultatih projekta na: https://mensproject.eu

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

#erasmusplus #inclusion

The 2nd working day in Vicenza. Discussion with mentors on adult learning principles,opportunities for inclusion through a specialy designed curriculum withim E+ project See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
EVENTS Project – EVENTS Project

The 1st European Sport & Physical Exercise Event for Mental Health is under the Patronage of the European Parliament President by EVENTS Project team News 01 March 2018 Antonio Tajani, the See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Subscribe to our newsletter:

http://eepurl.com/dvJKHL

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
“Life is like a bike” – MENS Project – 2018

#erasmusplus #mens

Promocijski video kampanje “Life is like a bike”

mensproject.eu

https://www.youtube.com/watch?v=zI8XX__aj0o

Promocijski video kampanje “Life is like a bike” mensproject.eu 2018

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Fotografije iz objave osebe OZARA Project Management Office

#CMEPIUS #ECVET
Udeležili smo se delavnice “Učni izidi v izobraževanju odraslih”.Ob spoznavanju terminologije in pomena ustreznega zapisovanja učnih izidov,so nas strokovnjaki ECVET ekspertne See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
MENS | Mental European Network of Sport events

#erasmusplus #sports #duševnozdravje #promocija #lifeislikeabike

Dne 21.4.2018 smo se ustavili v Rušah in se pridružili celodnevnem športnemu dogodku v organizaciji Športnega parka Ruše. Ob See more

What are the benefits of dance therapy? What dance therapy is? Dance can be both an outlet for creativity and a method of accessing a peaceful state of mind. How Dance Movement Therapy Works Dance as See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Learnstorytelling

#erasmusplus #storytelling #osebnazgodba
V okviru projekta StoryTeller smo se partnerji znova sestali z namenom zaključevanja aktivnosti pri oblikovanju kurikulma in metodologije za področje See more

#storytelling #erasmusplus #storyteller
The StoryTeller partner meeting this week in Spain, Badajoz was hosted by the spanish partner Eolas Manon van Leeuwen. The consortium is finalizing the See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Projekt M.E.N.S. in kampanja ozaveščanja “Life is like a bike” – Ozara d.o.o. in Ozara ZC

#Erasmusplus #MENS #Lifeislikeabike
Ob uspešnem informiranju o projektu M.E.N.S. v preteklem tednu, smo splošno javnost seznanili tudi z začetkom promocijske kampanje »Life is like a bike« v See more

V OZARI smo pretekli teden začeli s prvim javnim dogodkom v okviru evropske kampanje ozaveščanja povezovanja duševnega zdravja s športom in telesno aktivnostjo. Z dogodkom smo tako obeležili See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 months ago
Ozara d.o.o. in Ozara ZC –

#Erasmusplus #MENS #Lifeislikeabike

Informiranje o projektu M.E.N.S in promocijski dogodek kampanje projekta “Life is like a bike” v Sloveniji. Več o tem na : http://www.ozara.si/ in See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 4 »