OZARA STORITVE

Naziv projekta: DISEMEX – Disability Employment Expert

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.

Opis: 

Temeljna pravica invalidov, da delajo enako kot drugi, je jasno opredeljena v 27. členu Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (Konvencija ZN o pravicah invalidov), ki so jo ratificirale vse države članice EU in s tem eden od navedenih ciljev politike Evropske unije je spodbujati ljudi s posebnimi potrebami in socialno vključenost, povzete pod izrazom “vključevanje”.

V skladu z Deklaracijo o zaposlovanju EASPD iz decembra 2014 so invalidi strukturno prikrajšani na trgu dela zaradi različnih ovir. Njihova udeležba na trgu dela je še vedno precej nižja od stopnje brezposelnosti in ta položaj se v zadnjih 15 letih ni bistveno izboljšal. Vztrajno podzaposlenost invalidov je treba obravnavati s takojšnjim ukrepanjem, da se konča položaj izključenosti s trga dela.

Cilj našega projekta je izmenjava dobrih praks in primerjalne analize strategij najboljše prakse, katerih cilj je olajšati vključevanje invalidov na prvi trg dela in s tem spodbujati socialno vključenost.

Poleg formalnega razpravljanja o uspehu ukrepa (npr. Število invalidov na leto v delovnih razmerjih, za katere veljajo prispevki za socialno varnost), želimo oceniti ustrezne strategije, paktične inovativne rešitve in koncepte, do IMPACT +. To omogoča opis in oceno vpliva na ustrezni ravni. Zlasti bi radi razpravljali o tem:

– Kakšen je bil vpliv na zaposlovanje?
– Kako je to vplivalo na vključevanje invalidov v družbo?
– Kaj je sprožilo vpliv?
– Ali se lahko razviti mrežni mehanizmi uporabljajo v drugih državah?
– Katere osnove je treba dati?
– Kaj bi lahko okrepilo vpliv?
– Kako se lahko arhivirani vpliv prenese v druge države / regije?

Trajanje: 1/9/2018-29/2/2020

Spletna stran:

https://disemex.eu/ 

https://www.facebook.com/Disemex-DISability-EMployment-EXpert-1844011755641781

Partnerske organizacije:

INTAMT

ACTA Center Romania

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

36.6 Competence Centre Poland

36.6. Scotland

CEIPES 

Bulgarian Development Agency 

Izmir Governorship – EU and foreign relations bureau