OZARA STORITVE

Naslov projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

Program: VŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projekta: EACEA

Vsebina projekta:

Namen projekta ERGO WORK je:

 • vzpodbujanje sodelovanja med visokim šolstvom in podjetji (“Trikotnik znanja”),
 • izboljšanje učnih metod in vsebin na področju ergonomije za boljše kompetence, spretnosti in veščine študentov na strokovnem področju (“Nove spretnosti za nova delovna mesta”),
 • enake možnosti pri zaposlovanju, univerzalno oblikovanje in kakovost delovnega okolja za zaposlene, vključno z invalidi (“Socialna kohezija”).

Ciljne skupine projekta:

 • študenti,
 • invalidi,
 • podjetja / delodajalci.

Vzroki za izvedbo projekta:

 • pomanjkljivo sodelovanje med visokim šolstvom in podjetji na področju ergonomije v splošnem smislu, še posebej za namene zadovoljevanja potreb invalidov na delovnem mestu;
 • pomanjkanje vsebin, modulov, pristopov in specifičnih znanj na področju ergonomije in oblikovanja delovnih mest za invalide;
 • pomanjkanje enakih možnosti za invalide pri zaposlovanju: a.) zaradi pomanjkanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest za invalide, ki bi se odzivala na potrebe invalidov in b.) pomanjkanje zavedanja delodajalcev o potencialih invalidov in njihovi uspešnosti s pomočjo ergonomsko oblikovanih in prilagojenih delovnih mest.

Da bi na evropskem nivoju odgovorili na navedene potrebe, v okviru partnerstva ERGO WORK izvajamo sledeče rezultate:

 • analiza obstoječih učnih načrtov na področju ergonomije in univerzalnega oblikovanja v partnerskih državah;
 • analiza pristopov različnih podjetij, interesov in potreb glede zaposlovanja in organizacije delovnih mest za invalide;
 • posodobitev in nadgradnja obstoječih učnih načrtov na področju ergonomije v Sloveniji in na Poljskem s 5 specifičnimi dodatnimi moduli (4 glede potreb invalidov, 1 glede univerzalnega oblikovanja);
 • priprava priporočil za multidisciplinarni učni načrt na področju ergonomije;
 • vzpostavitev 4 multidisciplinarnih skupin, sestavljenih iz študentov, profesorjev in predstavnikov podjetij z namenom sodelovanja na konkretnih produktih, oblikovanja delovnih programov in delovnih mest za invalide;
 • izvedba 2 pilotnih projektov v Sloveniji za namene razvoja novih proizvodov in novih delovnih programov za namenom zagotavljanja novih delovnih mest za invalide (v 2 partnerskih podjetjih in pri 1 pridruženem partnerju);
 • izvedba 2 pilotnih projektov na Poljskem za namene reorganizacije obstoječih delovnih mest na človeku prijazen in ergonomičen način, prilagojen za invalide (v 2 partnerskih državah in 2 podjetjih izven partnerstva).

Dolgoročni cilj projekta ERGO WORK, ki je usklajen s 27. členom Konvencije ZN o pravicah invalidov:

 • postavitev temeljev za sistematično in trajnostno sodelovanje med visokim šolstvom in podjetji ter drugimi relevantnimi deležniki na področju ergonomije za invalide, in sicer z namenom vzpodbujanja primernih prilagoditev delovnih mest za invalide.

Spletna stran projekta: www.ergo-work.eu

Projektni partnerji:

Čas trajanja projekta: 2013 – 2015