OZARA STORITVE

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

Vsebina projekta

Podjetje OZARA d.o.o. v sodelovanju z madžarskim partnerjem Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., izobraževalnim programom za koordinatorje poklicne rehabilitacije v slovenskem sistemu izobraževanja odraslih. S partnerjem iz Madžarske smo zasnovali in razvili strukturiran izobraževalni sistem za module in teme poučevanja in učenja. Zagotovili smo skupino 6 strokovnjakov, ki so bili odgovorni za razvoj programa v času trajanja projekta. Poleg tega je skupina strokovnjakov sodelovala tudi na različnih delavnicah in na zaključni konferenci projekta.

Spletna stran projekta: http://koordinator.rszfk.hu/slo

Projektni partnerji:

Regionalni socialni center
OZARA d.o.o.
Trajanje projekta: 2009 – 2011