OZARA STORITVE

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Spletna stran: http://www.mmm-migrants.eu/ 

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Opis: Projekt je namenjen spopadanju z izzivi prenosa/učenja osnovnih spretnosti migrantom – zajema vprašanja jezikovne podpore ter kulturnih in družbenih vidikov. Izzivi se nanašajo na učinkovite pristope prenosa znanja (področje izobraževanja odraslih). Prihod migrantov v Evropsko unijo odpira nove izzive tako izvajalce izobraževanja za odrasle, raziskovalce  in izvajalce politik saj so soočeni z novo kategorijo odraslih učečih se posameznikov – obstoječi sistemi izobraževanj pa na obstoječe izzive ne odgovarjajo v zadostni meri. V projektu bo tako delovanje konzorcija usmerjeno v pripravo nabora osnovnih spretnosti za omenjeno ciljno skupino, učni načrt za bodoče mentorje migrante, vodena refleksija in nasveti za izvajalce izobraževanj in delodajalce ter študija učinkovitosti.

Obdobje: 1/10/2017 – 30/9/2019

Partnerske organizacije:

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

Institut für Internationale Bildungs- und Arbeitsmarktprojekte

Eurocultura