OZARA STORITVE

Naslov projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija na Finskem

Vsebina projekta:
V Evropi in povsod po svetu smo priča velikim spremembam. Družba in posamezne skupnosti, v katerih živimo, se nahajajo v prehodnem času, kar pa se ne odraža le v množičnih selitvah, temveč tudi v tem, da vse bolj občutimo potrebo po samostojnosti in samozadostnosti na različnih nivojih. Vse to in še več so izzivi ter spremembe, ki jih le težko sprejemamo, saj nanje nismo ustrezno pripravljeni.
Uspešnost mnogih pobud, ki smo jim danes priča, je odvisna od zaupanja, povezovanja, sodelovanja in sprejemanja drugačnosti oz. različnosti. Kohezija, napredek in razvoj so cilji, ki smo si jih zastavili, in prav pripovedovanje zgodb v tem smislu predstavlja orodje, ki nam omogoča ustvarjanje pripadnosti, predanosti in sočutja. Zgodbe, ki nam pomagajo deliti skupne vrednote, načrte in ustvarjati kakovost, so najboljši primer tega. Pripovedovanje zgodb tako zagotavlja demokracijo, ki omogoča izražanje sebe in svojega glasu ter nove priložnosti za vse nas.
S projektom ‘Ustvarjanje močnih in prilagodljivih skupnosti’ želimo partnerji razviti izobraževalna orodja, ki bodo upoštevajoč smernice aktivnega prebivalstva in udeležbe v družbi odraslim na področju neformalnega izobraževanja zagotavljala nove priložnosti za izobraževanje in usposabljanje. Osrednji cilj projekta je tako razviti orodja, ki temeljijo na že obstoječih in razvijajočih se pristopih, teorijah in metodah pripovedovanja zgodb.
V projektu bomo tako razvili sledeča orodja: priročnik za učitelje oz. mentorje, aktivne na področju strukturiranih izobraževalnih programov za odrasle, vrsto zvočnih in video posnetkov, s pomočjo katerih bomo predstavili odlične primere prakse.
Udeležence želimo kar se da aktivno vključiti v aktivnosti in delo lokalnih skupnosti, zato bomo skupaj z razvojem orodja skrbeli tudi za razvoj različnih kompetenc, kot so sodelovanje, komunikacija znotraj različnih skupnosti s pomočjo različnih akterjev na različnih nivojih – medregionalnem, medkulturnem itd.
Inovativnost projekta se odraža predvsem v usposabljanju in zagotavljanju podpore vsem akterjem, pristojnim za izobraževanje in usposabljanje, in sicer s konkretnimi metodami pripovedovanja zgodb, smernicami in seminarji v obliki pomoči skupnosti pri delu z že obstoječimi IN morebitnimi simulacijsko oblikovanimi PRIHODNJIMI situacijami.
Na individualni ravni to pomeni opuščanje starih in negativnih zgodb ter spreminjanje odnosa do le-teh.
Projekt tako krepi načrtovanje skupnosti za prihodnost, in sicer s konkretnimi aktivnostmi in upoštevajoč zgodbe posameznih skupnosti, kar bo povezalo sodelovanje ključnih akterjev in končno spodbudilo pozitivne spremembe po zaključku projekta.
Na tej točki morda ne smemo pozabiti na dejstvo, da se bomo partnerji v času izvajanja projekta osredotočili na konkretno delo in sodelovanje vseh akterjev s konkretnimi primeri iz prakse ter izbranimi strokovnjaki. Skupaj bomo preizkusili in ocenili kakovost orodja, ki nam bo omogočilo razvoj učinkovitih in v prihodnost usmerjenih zgodb.
Z metodami in orodji, ki jih bomo razvili, bomo tako zagotovili podlago za strokovnjake s področja izobraževanja in usposabljanja, prostovoljce ter mnoge druge iz najrazličnejših skupnosti.

Spletna stran projekta

Partnerji v projektu:

Čas trajanja projekta: 2014 – 2016