OZARA STORITVE

Naslov projekta : RURAL INDEPENDENT LIFE: Od institucionalizacije do celovite podpore samostojnemu življenju invalidov na podeželju«, program usposabljanja za strokovnjake

Program/financer: Erasmus +, KA220-ADU – Partnerstva sodelovanja pri izobraževanju odraslih

Opis:

Agenda za trajnostni razvoj 2030 in cilji trajnostnega razvoja poudarjajo potrebo po vključitvi invalidov. To je še bolj pomembno pri vsem, kar počnemo med in po krizi COVID-19. Samo z s poudarkom na sposobnostih vseh članov podeželskih skupnosti bomo lahko zgradili enakopravne, vključujoče in trajnostne gospodarstva in družbe, ki so bolj odporne na pandemije in številne druge globalne izzive, s katerimi se soočamo. Na podeželju se invalidi soočajo z več izzivi kot njihovi kolegi v mestnih območjih. Manj so
verjetno je obiskoval šolo, manj verjetno je bil zaposlen, manj verjetno, da ga bo obiskoval kvalificiran zdravstveni delavec in manj
verjetno dostop do interneta. Podobno so pogosto zaostali pri intervencijah za razvoj podeželja. Invalidi so pogosto obravnavani kot objekti dobrodelnosti, zdravljenja in socialne zaščite, ne kot posamezniki, ki so tega sposobni uveljavljanje svojih pravic, sprejemanje odločitev na podlagi njihovega svobodnega in ozaveščenega soglasja ter aktivno članstvo v družbi in gospodarstvo. Vzdolž prve faze projekta EU-Rudisnet (ka204-082423), kjer je ideja o neodvisnem življenju na podeželju projekt rojenega, so bile zaznane naslednje potrebe: – Izvajanje formul sodelovanja med različnimi agenti sodelovanje pri razvoju podeželja. – Poiščite nove vire zaposlitve na podeželju, na primer osebnega pomočnika lik in socialne storitve okoli samostojnega življenja. – Izvajati usposabljanje in ukrepe za ozaveščanje za izobraževanje strokovnjaki, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja invalidov na podeželju. – Spodbujati uporabo novih tehnologij kot strategija za dostop do informacij, opolnomočenje in promocijo osebne avtonomije invalidov.

Glavni namen projekta “Podeželsko neodvisno življenje” (»Od institucionalizacije do celovite podpore neodvisnemu
življenje invalidov na podeželju«, program usposabljanja za strokovnjake) je ustvariti inovativno in celovit program usposabljanja za strokovnjake (socialni delavci, vzgojitelji odraslih, strokovnjaki občin storitve, ki obiskujejo osebe s posebnimi potrebami), namenjene spodbujanju socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov, ki živijo v podeželje Projekt samostojnega življenja na podeželju se bo izvajal s sodelovanjem, ki bo določalo vlogo osebnega pomočnik za samostojno življenje in inovativne metode mentorstva za strokovnjake, ki bodo po mentorju invalidov v svojih samostojni življenjski procesih. Posebni cilji projekta RURAL-IN-LIFE so:

*Prispevek k socialni vključenosti invalidov na podeželju.
*Prepoznavanje informacijskih in metodoloških potreb strokovnjakov iz podeželskih občin, ki jih projekt pokriva, ko se udeležujejo invalidnosti in spodbujajo samostojno življenje v procesu njihovega socialnega vključevanja.
*Razviti transnacionalno delavnico, namenjeno osebju izobraževanja odraslih invalidov, ki jim omogoča načrtovanje in oblikovanje inovativnega usposabljanje strokovnjakov podeželskih občin, socialnih delavcev, nevladnih organizacij in/ali izobraževalcev odraslih oseb z invalidnostjo o deinstitucionalizaciji in celoviti podpori samostojnemu življenju invalidov na podeželju.
*Izvajati izobraževalne tečaje za mentorstvo in načrtovanje samostojnega življenjskega procesa osebe s posebnimi potrebami in tudi, kakšna je figura osebnega asistenta (Zahtevane specifične in splošne kompetence ter transverzalne kompetence).
* Mentorski proces oseb z invalidnimi osebami v njihovih procesih za samostojno življenje s strani teh strokovnjakov, usposobljenih v okviru projekta.
* Razširjajte rezultate, usposabljanje in orodja, ustvarjena na transnacionalni ravni.

 

Trajanje : 15/11/2021- 15/05/2024

Spletna stranhttps://www.ruralinlife.eu/sl/domov/ 

Partnerske organizacije :

FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE SEVILLA
Spain Andalucía SEVILLA http://cocemfesevilla.es/

European Society for Quality and Safety  in Family Practice (EQuiP) Denmark Midtjylland Egå http://equip.woncaeurope.org/

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino  www.istitutosorditorino.org

Istanbul Gelisim Universitesi – www.gelisim.edu.tr

OZARA STORITVENO IN INVALIDSKO PODJETJE DOO Slovenia MARIBOR www.ozara.si

Federacion Coordinadora de Personas  con Discapacidad física y/u orgánica de Bizkaia www.fekoor.com

Federación de Asociaciones de atención a personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid https://famma.org/

 

NOVIČNIK 1:

newsletter 1