OZARA STORITVE

 

Naziv projekta: V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I – Poklicne inovacije z uporabo novih kreativnih tehnologij, ki izhajajo iz naprednih poti za zaposljivost in socialno integracijo

Program/financer: Erasmus +, KA202 – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju

Opis:

VICTORUPESI se osredotoča na socialno vključenost in krepi digitalno integracijo oseb, ki jim grozi socialna izključenost, s spodbujanjem uporabe socialnih medijev in BES na splošno za namen uspešnega in učinkovitejšega vključevanja na trg dela za ciljne skupine projektov. Njegova povezava z BES in socialnimi mediji bo do leta 2005 ustvarila digitalno integracijo spodbujanje uporabe socialnih medijev / BES za namene učenja in poučevanja, nadgradnja predhodnih učnih procesov in njihova uporaba za razvoj pozitivne poklicne identitete cilja skupine za prehod iz izobraževanja v svet dela. Projekt spodbuja vključevanje v poklicno izobraževanje s spodbujanjem pozitivnih zaposlitvenih identitet za ranljive ciljne skupine da bi stopil v svet dela in učenja, ki temelji na poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Socialna in ekonomska integracija ljudi, ki jim grozi socialna izključenost, je glavni cilj tega projekta, tako da jih s čustvenega in tehničnega vidika pripravi na dostop akreditirana poklicna usposabljanja, ki bodo odprla možnosti za razpoložljiva delovna mesta na trgu dela in vključevanje v različne panoge, ki delujejo na lokalni ravni. S tem Projekt želimo razviti celostni pristop z uporabo poklicnih usposabljanj kot vstopne točke pri prebijanju kroga revščine ranljivih ljudi.
Naš projekt obravnava potrebe ranljivih ljudi, ki jim grozi socialna vključenost, vključno z:
– 7 – 10 migrantk iz Švedske, starih od 18 do 45 let.
– 7 – 10 dolgotrajno brezposelnih iz Španije, starih od 18 do 45 let.
– 7 – 10 ljudi v zaporu v Romuniji, starih od 18 do 24 let, z lahkotno kaznijo
– 7 – 10 invalidov v Sloveniji od 18 do 45 let
– 7 – 10 žensk z aspergerjem v Italiji od 18 do 45 let
– 7 – 10 žensk na podeželskem območju v Srbiji od 18 do 45 let

Druga ciljna skupina bodo strokovnjaki, ki delujejo na področju socialne integracije opisanih upravičencev.
Tretja ciljna skupina bi bili centri za poklicno usposabljanje v vsaki od držav z lokalne ravni.
In zadnja ciljna skupina so lokalna podjetja, ki bodo našim upravičencem ponudila priložnost za zaposlitev.

Na Švedskem najnovejše poročilo švedskega statističnega inštituta https://www.scb.se/en/ o zaposlovanju kaže na 25-odstotno razliko med priložnostmi za migrantke
z osnovnošolsko izobrazbo. Stopnja aktivnosti M&RW se razlikuje od domačih rojenih 11 točk, kar kaže, da so manj motivirani pri iskanju možnosti zaposljivosti in
da je treba izboljšati nacionalne prakse vključevanja migrantk.

Španija ima eno najvišjih stopenj brezposelnosti v primerjavi z drugimi državami OECD. Stopnja brezposelnosti se je v četrtem četrtletju 2019 z 13,92 odstotka v letu zmanjšala na 13,80 odstotka prejšnje trimesečno obdobje in pod tržnimi pričakovanji 14,00 odstotka. To je bila najnižja stopnja brezposelnosti po zadnjem četrtletju leta 2008, saj se je število brezposelnih zmanjšalo za 22.500 na 3.192 milijonov, zaposlenost pa se je povečala za 92.600 na 19.967 milijonov.

V Italiji je stopnja zaposlenosti žensk, ki niso članice EU, 50% v primerjavi s 75% moških. Po podatkih italijanske državne statistične institucije (2018) gre za proces feminizacije selivk
pretoki v zadnjih letih nenehno naraščajo, kar je povezano z naraščajočim povpraševanjem po negovalcih in domačih pomočnikih.
Stopnja brezposelnosti v Srbiji za leto 2018 je bila 13,51%, kar je 0,03% več kot leta 2017. Stopnja brezposelnosti v Srbiji za leto 2017 je bila 13,48%, kar je 1,78-odstotno zmanjšanje glede na leto 2016 državne statistike.

V Romuniji so razmere, ki jih imajo ljudje, ki izstopajo iz zapora, povezane z zaposlitvijo, res slabe, saj se je stopnja brezposelnosti večinskega prebivalstva z
več kot 5%, zato jim je celo težko biti vključeni na trg dela, ne da bi imeli posodobljene veščine.

V Sloveniji se je stopnja brezposelnosti povečala za 2%, vendar je upoštevanje, da obravnavamo potrebe ljudi s posebnimi potrebami, še večja.
Posebni cilji so:
1. Opredelitev lokalnih akreditiranih poklicnih usposabljanj in lokalnih podjetij, ki ponujajo zaposlitev ljudem, ki jim grozi izključenost, v razpoložljivih lokalnih panogah
2. Razvijanje usposabljanja za ponujanje osnovnih veščin in mehkih veščin za povečanje samozavesti za dostop do razpoložljivih treningov.
3. Razvijanje usposabljanja za opremljanje z IT znanji.
4. Razvoj kompleta orodij za socialno integracijo invalidov na podlagi našega projektnega pristopa.
5. Ustvarite vodnik, kako uskladiti znanje in spretnosti z razpoložljivimi panogami na lokalni ravni, ob upoštevanju pravic in obveznosti vsakega vpletenega dela.
6. Zagotovite trajnost projekta tako, da ustvarite vodnik o trajnosti, ki vsebuje vse ugotovitve projekta, ki se lahko uporabljajo v drugih državah, razen tistih iz tega konzorcija.

Medsektorski cilj
1. Zavzemanje za vključitev naših ciljnih skupin z uporabo priložnosti lokalnih multiplikatorjev z lokalnimi podjetji in poklicnimi centri, na katerih temelji upravljanje raznolikosti na delovno mesto.
Ko bo ta projekt izveden v šestih partnerskih državah, bosta Insider’s guide in Sustainability Guide predstavljala mednarodni vir za druge evropske države, poudarja pomen tega projekta, ki ga izvaja nadnacionalno.

Rezultati projekta med projekti bodo sestavljeni iz:
1. 6 nacionalnih poročil in 1 evropsko poročilo o trenutnih praksah na področju obstoječih poklicnih usposabljanj, lokalnih podjetjih in razpoložljivih aktivnih panogah, ki potrebujejo delavcev.
2. 42 – 60 ljudi, ki jim grozi izključenost, ki so nekvalificirani v skladu s trenutnimi delovnimi mesti, z osnovnimi znanji, čustveno podporo in tehničnimi znanji
12 trenerjev pri tej metodi
12 podjetij in 12 poklicnih centrov se je na delovnem mestu in v učilnicah izobraževalo za upravljanje raznolikosti.

Trajanje: 1/09/2020-31/08/2023

Spletna stran: https://www.victorupesi.eu/

Partnerske organizacije:

Internationella Kvinnoföreningen – Sweden

CONFEDERACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE FETICO – Spain

OZARA STORITVENO IN INVALIDSKO PODJETJE d.o.o. – Slovenia

EDUFONS – Centar za celozivotno obrazovanje – Serbia

BIBLIOTECA JUDETEANA “PANAIT ISTRATI” BRAILA – Romania

BES Cooperativa Sociale – Italy

AMURTEL Romania