V projektni pisarni smo v mesecu novembru intenzivno začeli z delom v okviru novega Erasmus+ projekta ENABLE.

Projekt ENABLE podpira uvajanje, izvajanje in promocijo inovativnih in kvalitativnih elementov neformalnega izobraževanja, namenjenega ciljni skupini oseb s težavami v duševnem zdravju in sicer za opolnomočenje na področju zaposlovanja in trga dela v petih partnerskih državah (Belgija, Italija, Romunija, Slovenija, Španija). Prvo partnersko srečanje je potekalo dne 5.11.2019 in sicer v Bruslju (Etterbeek) na sedežu organizacije prijaviteljice Ateliers Indigo . Pregledali smo obveznosti in časovni okvir izvedbe, ter podrobneje pregledali načrt dela za prvi rezultat dela, ki bo namenjen pregledu obstoječega stanja na področju vključevanja ciljnih skupin in primerov dobrih praks ter ugotavljanju potreb po znanjih in usposabljanjih za lažjo vključitev ciljne skupine v zaposlitev.