Dne 22.10.2021 smo se vsi zaposleni zbrali v prostorih sedeža družbe Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. na Zboru delavcev.
Dnevni red Zbora ob koncu iztekajočega se leta je bil sledeč:
-informacije o poslovanju podjetja v letu 2020
-poslovanje podjetja v tekočem letu
-predstavitev vsebine strategije upravljanja starejših zaposlenih v invalidskem podjetju in drugih aktivnosti v okviru projekta ASI 2021 ter dosežke podjetja v okviru projekta POLET
-seznanitev s potjo družbene odgovornosti podjetja kot delodajalca
-razno.