Dodelavni posli

Dejavnost dodelavnih poslov je usmerjena predvsem v sestavljanje, pakiranje in izdelavo artiklov ali polizdelkov, ki jih je treba obdelati, predelati, sestaviti ali zaključiti ter dobaviti znanim naročnikom ali kupcem.

 

Sofinancerji programov

  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  • Javni jamstveni in preživninski sklad republike Slovenije