MENS

Naslov projekta: Evropska mreža športnih dogodkov za ljudi z duševnimi težavami
Projekt je sofinanciran: Erasmus + Šport, Partnersko sodelovanje

Splošni cilj projekta je razviti nov pristop v odnosu med gibalnimi aktivnostmi in duševnim zdravjem. S projektom bomo promovirali prostovoljne športne aktivnosti, skupaj s socialno vključenostjo, zagotavljanje enakih možnosti in zavedanje o vplivu telesne dejavnosti na psihično zdravje ter dostop do športnih aktivnostih za vse.
Trajanje projekta: 1.1.2017- 30.6.2018
Partnerstvo je sestavljeno iz 17 partnerjev iz 12 držav, vključenih je 13 organizacij, 2 univerzi, 1 Evropska mreža in 1 lokalna oblast.