MENS


Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Opis: Projekt “MENS” je projekt, ki se financira iz programa Erasmus +, katerega cilj je razviti močne institucionalne postopke za poseben prispevek športa in telesne vadbe k preprečevanju, zdravljenju in rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju na evropski ravni. V okviru tega področja so glavni cilji projekta:
• Razvoj dokumentiranega in dokazanega pristopa uporabe športa in telesne vadbe v zdravljenju duševnih bolezni (12 dokumentov o politiki).
• Vzpostavitev Evropske mreže za duševno zdravje in šport (identifikacija organizacij, statut in ustanovitvena konferenca).
• Ozaveščenost javnosti o nujnosti novega posebnega pristopa, temelječega na povezavi športa z duševnim zdravjem v okviru kampanje ozaveščanja na ravni EU.
Združuje 17 partnerjev iz 12 evropskih držav.

Obdobje: 1/1/2017- 30/6/2018

Spletna stran: http://mensproject.eu/

Partnerske organizacije:
• K.S.D.E.O. “EDRA” (Coordinator), Greece
• University of Athens, Greece
• University of Kent, UK
• COOS Marche, Italy
• First Fortnight Ltd. , Ireland
• OZARA Zavod Maribor, Slovenia
• SSOJ Rijeka, Croatia
• Fundacion Intras, Spain
• Asociacijas Olimpikas, Lithuania
• Fokus Praha, Prague
• Association Nova Aurora, Portugal
• Villa Montesca, Italy
• CESIE, Italy
• Municipality of Galatsi, Greece
• Merseyside Expanding Horizons, UK
• Sporium Spor Kulubu, Turkey
• EUFAMI Network, Belgium