STORYTELLER

Naslov projekta: StoryTeller – Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries

Program: Erasmus +, Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Vsebina projekta:

V okviru projekta StoryTeller konzorcij projektnih partnerjev naslavlja profesionalno področje storytellinga oziroma pripovedovanja zgodb, ki ima predvsem v severnih evropskih državah (kot tudi v ZDA in Avstraliji) dolgo tradicijo in je prepoznano kot zelo uporabno, koristno in k spremembam naravnano strokovno področje. V tem smislu je storytelling danes prepoznan ne samo kot uporaben, ampak tudi kot vse bolj prisoten in uporabljan pristop v različnih socialnih, izobraževalnih in delovnih okoljih. Ob tem imamo v mislih tak pristop, ki ima namen krepitve moči oziroma opolnomočenja tistega, ki pripoveduje na eni strani in tistega, ki posluša na drugi strani. Razumeti ga je mogoče tudi kot način, s pomočjo katerega lahko slabo obrnemo na dobro in pretekle izkušnje v boljšo prihodnost.

Projekt črpa iz preteklih uspešnih spoznanj projekta »Raising Strong and Resilient Communities, kjer so se zbrani pristopi, teorije in metode pripovedovanja zgodb izkazale kot visoko učinkovit in uspešen način dela z ranljivi skupnostmi.

V projektu Storyteller pa gremo še dlje; ob preučitvi izkušenj različnih evropskih držav na področju uveljavitve poklica storyteller si je projektno partnerstvo zastavilo cilj razviti nov program nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju storytellinga za strokovnjake, ki svoje delo opravljajo na področju dela z ljudmi, ki jim grozi kakršnakoli oblika socialne izključenosti.

Partnerji v projektu:

BBRZ Österreich http://www.bbrz.at/

CERES EUROPE (NI) Ltd. http://cereseurope.com/

EOLAS S.L. http://www.eolas.es/8301.html

IMAGINE d.o.o. http://www.imagine.si/

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. http://www.ozara.si/

THE STORYBAG http://www.storybag.nl/

UNIPOSMS: http://www.uniposms.it/

Čas trajanja projekta: 2016 – 2019