OZARA STORITVE

OZARA, ZAVOD za usposabljanje in zaposlovanje ranljivih skupin, Maribor opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike.

Kaj počnemo? 
Učinkovito se spoprijemamo z izzivi sodobnega časa in tako ustvarjamo nove smernice na področju usposabljanja in zaposlovanja, oblikujemo nove delovne programe in delovna mesta, ki so prilagojena za delo, vključitev ter zaposlitev invalidov. Naš namen je izboljšati položaj ranljivih skupin in invalidov na trgu dela, zmanjšati njihovo socialno izključenost, pasivnost ter hkrati povečati njihovo aktivno vlogo in zaposljivost na trgu dela. Inovativni pristopi in prilagojene metode omogočajo izbranim ranljivim skupinam nove priložnosti za integracijo v delo in širše socialno okolje.

.

DRUŽBENO KORISTNA DELA

Delo v splošno korist pomeni opravljanje dela v korist lokalne skupnosti, humanitarne organizacije in drugih organizacij, ki opravljajo nepridobitno delo. Je alternativa uklonilnemu zaporu, zaporu, kot možnost v postopku poravnave ali v postopku odloženega pregona.

OZARA ZAVOD kot izvajalska organizacija že več kot 2 leti uspešno vključuje posameznike, ki opravljajo delo v splošno korist v lastne storitvene ter proizvodne dejavnosti na treh lokacijah: v Mariboru, Murski Soboti ter Slovenj Gradcu, pri tem pa uspešno sodeluje s pristojnimi Centri za socialno delo.

 

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljsko delo lahko opravljajo ženske in moški, mladi ljudje, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev. Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob in izključeni. Je tudi ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi. Prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

V ZAVOD OZARA Maribor imate možnost opravljanja prostovoljskega dela na področju organizacije delovnih, psihosocialnih, kreativnih in prostočasnih aktivnosti z odraslimi, ki imajo težave v duševnem zdravju ter pomoči pri izvajanju teh aktivnosti, pri organizaciji dela v skupini, pri spremljanju in pomoči osebam s težavami v duševnem zdravju, pri organizaciji delavnic ter številnih drugih dejavnostih.

 

JAVNA DELA

OZARA ZAVOD Maribor je bil že nekaj krat uspešno izbran kot izvajalec javnih del, s strani ZRZS v različnih območnih službah. Javna dela vključenim osebam omogočajo zaposlitev in višjo socialno varnost, nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže. Namenjena so ranljivim skupinam, ki so prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam za vključitev v programe.

IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni programi so namenjeni splošni javnosti s poudarkom na področju rehabilitacije, zaposlovanja in invalidskega varstva
Predstavljamo vam celostno ponudbo izobraževalnih programov, ki jih izvajamo po naročilu in jih po dogovoru z vami prilagodimo specifičnim potrebam v vašem podjetju/organizaciji. Izobraževanja pripravljamo za družbeno odgovorna podjetja, ki želijo izboljšati učinkovitost svojih zaposlenih, invalidska podjetja, zaposlitvene centre ter podjetja in organizacije na področju socialnovarstvenih storitev.

Ponujamo vam preizkušene in učinkovite izobraževalne vsebine iz naslednjih področij:

PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI NA DELOVNEM MESTU
• Motivacija in zadovoljstvo na delovnem mestu
• Dinamika dela v skupini in vodenje
• Reševanje konfliktov na delovnem mestu
• Komunikacija v delovnem okolju

USTVARJANJE OPTIMALNIH POGOJEV DELA ZA INVALIDNE OSEBE S PRILAGODITVIJO DELOVNEGA MESTA
• Ergonomija delovnih mest
• Ocena tveganja za invalide
• Ustreznost delovnega mesta, delovne opreme, organizacije dela
• Primeri dobrih praks

SKRB ZASE NA DELOVNEM MESTU OB DELU Z INVALIDNIMI OSEBAMI
• Kaj je stres in kako ga obvladati
• Izgorevanje na delovnem mestu
• Pomen počitka po delu

PRIPRAVIMO TUDI OSTALA IZOBRAŽEVANJA, DELAVNICE IN SEMINARJE PO VAŠI ŽELJI

Kraj in čas izvajanja:
Vse predstavljene izobraževalne programe je možno vsebinsko in časovno prilagoditi in jih pripraviti po meri naročnika, kar zagotavlja visoko učinkovitost in usklajenost s specifičnimi potrebami naročnika oz. udeležencev.
Programe izvajamo na naši lokaciji ali na lokaciji naročnika.

Izvajalci:
Izobraževanja izvajamo usposobljeni strokovni delavci podjetja OZARA d.o.o. in OZARA ZC d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z invalidi, predvsem z osebami s težavami v duševnem zdravju. Izkušnje izkazujemo s številnimi izvedenimi predavanji na področju zaposlitvene rehabilitacije, socialne vključenosti, zaposlovanja, invalidskega varstva, izvajanja mednarodnih in nacionalnih projektov.

Kotizacija in plačilo:
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 60,00 € po osebi (DDV se ne obračunava, nismo zavezanec za DDV).
Vključuje gradivo, napitke in prigrizke med odmori oz. potne stroške v primeru izvajanja izobraževalnih programov na zunanji lokaciji.

Dodatne informacije, organizacija in prijave:
OZARA ZAVOD Maribor
ulica heroja Šaranoviča 27
2000 Maribor

PSIHOTERAPIJA

Kaj je psihoterapija?
• proces, namenjen posameznikom in parom, ki se soočajo z različnimi življenjskimi težavami in psihično stisko ter vsem, ki si želijo delati na osebni rasti in razvoju,
• pomaga pri obvladovanju različnih težav, kot so neustrezna samopodoba, posamezne duševne motnje, izgorelost, čustvena ranljivost, nesamostojnost, stiske ob izgubi, izguba motivacije, ciljev, smisla, življenjske krize ob spremembah…,
• posamezniku pomaga, da bolje spozna sebe, pride v stik s svojimi potrebami in razume vzroke za nastanek težav, odkriva nezavedne vsebine in vzorce, ki so privedli do nastanka različnih problemov,
• terapevtski odnos zajema zaupnost, toplino, čuječnost, empatijo ter brezpogojno sprejemanje.

Kakšna je cena naših storitev?
Uvodni razgovor 20 €
Nadaljnje ure psihoterapije 30 €
Brezposelni, študenti, upokojenci 20 €

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Kaj je psihološko svetovanje?
• proces, usmerjen na obravnavo psihičnih težav posameznika s pomočjo psiholoških metod,
• izvaja ga izkušen psiholog,
• namen je izboljšanje posameznikovega doživljanja, vedenja in splošnega funkcioniranja v življenju ter preko tega izboljšanje kvalitete življenja,
• izboljšanje psihičnega stanja posameznika posledično pozitivno vpliva tudi na njegovo kvaliteto življenja in medosebne odnose,
• uporabno pri problemih, ki jih spremlja zmerna čustvena stiska.

Kakšna je cena naših storitev?
Uvodni razgovor 20 €
Nadaljnje ure psihološkega svetovanja 30 €
Brezposelni, študenti, upokojenci 20 €

KONTAKT

Kako se prijavim ali naročim?

Kontaktna oseba:
Karmen Kočivnik
E: karmen.kocivnik@ozara.si
T: 02/ 2380 676
M: 051 697 124
F: 02/ 2380 677