Ozara Zavod Maribor

OZARA, ZAVOD za usposabljanje in zaposlovanje ranljivih skupin, Maribor opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike.

Kaj počnemo?
Učinkovito se spoprijemamo z izzivi sodobnega časa in tako ustvarjamo nove smernice na področju usposabljanja in zaposlovanja, oblikujemo nove delovne programe in delovna mesta, ki so prilagojena za delo, vključitev ter zaposlitev invalidov. Naš namen je izboljšati položaj ranljivih skupin in invalidov na trgu dela, zmanjšati njihovo socialno izključenost, pasivnost ter hkrati povečati njihovo aktivno vlogo in zaposljivost na trgu dela. Inovativni pristopi in prilagojene metode omogočajo izbranim ranljivim skupinam nove priložnosti za integracijo v delo in širše socialno okolje.

V OZARA ZAVOD MARIBOR izvajamo naslednje programe:

1) DRUŽBENO KORISTNO DELO oziroma DELO V SPLOŠNO KORIST

2) PROSTOVOLJSTVO

3) JAVNA DELA

4) IZOBRAŽEVANJA

5) MEDIACIJA

6) PSIHOTERAPIJA

7) PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

 

Sofinancerji programov

  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  • Javni jamstveni in preživninski sklad republike Slovenije