OZARA STORITVE

Prostovoljsko delo lahko opravljajo ženske in moški, mladi ljudje, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev. Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob in izključeni. Je tudi ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi. Prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

V ZAVOD OZARA Maribor imate možnost opravljanja prostovoljskega dela na področju organizacije delovnih, psihosocialnih, kreativnih in prostočasnih aktivnosti z odraslimi, ki imajo težave v duševnem zdravju ter pomoči pri izvajanju teh aktivnosti, pri organizaciji dela v skupini, pri spremljanju in pomoči osebam s težavami v duševnem zdravju, pri organizaciji delavnic ter številnih drugih dejavnostih.

 

Kontakt za opravljanje prostovoljskega dela:

Karmen Kočivnik

02/2380676

051 697 124

karmen.kocivnik@ozara.si