OZARA STORITVE

OZARA ZAVOD Maribor je bil že nekaj krat uspešno izbran kot izvajalec javnih del, s strani ZRZS v različnih območnih službah. Javna dela vključenim osebam omogočajo zaposlitev in višjo socialno varnost, nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže. Namenjena so ranljivim skupinam, ki so prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam za vključitev v programe.

 

Kontakt za opravljanje javnega dela:

Karmen Kočivnik

02/2380676, 051 697 124

karmen.kocivnik@ozara.si