OZARA STORITVE

Kaj je psihološko svetovanje?
• proces, usmerjen na obravnavo psihičnih težav posameznika s pomočjo psiholoških metod,
• izvaja ga izkušen psiholog,
• namen je izboljšanje posameznikovega doživljanja, vedenja in splošnega funkcioniranja v življenju ter preko tega izboljšanje kvalitete življenja,
• izboljšanje psihičnega stanja posameznika posledično pozitivno vpliva tudi na njegovo kvaliteto življenja in medosebne odnose,
• uporabno pri problemih, ki jih spremlja zmerna čustvena stiska.

Kako se naročim?
Naročite se lahko na telefonski številki 051 697 124 ali preko e-pošte: E: karmen.kocivnik@ozara.si

Kakšna je cena naših storitev?
Uvodni razgovor 20 €
Nadaljnje ure psihološkega svetovanja 30 €
Brezposelni, študenti, upokojenci 20 €