OZARA STORITVE

Izobraževalni programi so namenjeni splošni javnosti s poudarkom na področju rehabilitacije, zaposlovanja in invalidskega varstva
Predstavljamo vam celostno ponudbo izobraževalnih programov, ki jih izvajamo po naročilu in jih po dogovoru z vami prilagodimo specifičnim potrebam v vašem podjetju/organizaciji. Izobraževanja pripravljamo za družbeno odgovorna podjetja, ki želijo izboljšati učinkovitost svojih zaposlenih, invalidska podjetja, zaposlitvene centre ter podjetja in organizacije na področju socialnovarstvenih storitev.

Ponujamo vam preizkušene in učinkovite izobraževalne vsebine iz naslednjih področij:

PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI NA DELOVNEM MESTU
• Motivacija in zadovoljstvo na delovnem mestu
• Dinamika dela v skupini in vodenje
• Reševanje konfliktov na delovnem mestu
• Komunikacija v delovnem okolju

USTVARJANJE OPTIMALNIH POGOJEV DELA ZA INVALIDNE OSEBE S PRILAGODITVIJO DELOVNEGA MESTA
• Ergonomija delovnih mest
• Ocena tveganja za invalide
• Ustreznost delovnega mesta, delovne opreme, organizacije dela
• Primeri dobrih praks

SKRB ZASE NA DELOVNEM MESTU OB DELU Z INVALIDNIMI OSEBAMI
• Kaj je stres in kako ga obvladati
• Izgorevanje na delovnem mestu
• Pomen počitka po delu

PRIPRAVIMO TUDI OSTALA IZOBRAŽEVANJA, DELAVNICE IN SEMINARJE PO VAŠI ŽELJI

Kraj in čas izvajanja:
Vse predstavljene izobraževalne programe je možno vsebinsko in časovno prilagoditi in jih pripraviti po meri naročnika, kar zagotavlja visoko učinkovitost in usklajenost s specifičnimi potrebami naročnika oz. udeležencev.
Programe izvajamo na naši lokaciji ali na lokaciji naročnika.

Izvajalci:
Izobraževanja izvajamo usposobljeni strokovni delavci podjetja OZARA d.o.o. in OZARA ZC d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z invalidi, predvsem z osebami s težavami v duševnem zdravju. Izkušnje izkazujemo s številnimi izvedenimi predavanji na področju zaposlitvene rehabilitacije, socialne vključenosti, zaposlovanja, invalidskega varstva, izvajanja mednarodnih in nacionalnih projektov.

Kotizacija in plačilo:
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 60,00 € po osebi (DDV se ne obračunava, nismo zavezanec za DDV).
Vključuje gradivo, napitke in prigrizke med odmori oz. potne stroške v primeru izvajanja izobraževalnih programov na zunanji lokaciji.

Dodatne informacije, organizacija in prijave:
OZARA ZAVOD Maribor
Koroška cesta 6
2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Karmen Kočivnik
E: karmen.kocivnik@ozara.si
T: 02/ 2380 676
M: 051 697 124
F: 02/ 2380 677