Partnersko srečanje v okviru projekta Storyteller

ponedeljek, 12. junij 2017

V okviru projekta Storyteller smo se udeležili partnerskega srečanja na Severnem Irskem, kjer nas je gostila partnerska organizacija CERES House IN. V okviru projekta smo do danes že razvili »Zbornik dobrih praks na področju storytellinga« v katerem smo predstavili naša strokovna izhodišča na poti do priprave kurikuluma in metodologije za učenje storytellinga. Ne pozabite spremljati našega projekta in rezultatov na www.learnstorytelling.eu, kjer boste spoznali kaj počnemo in si lahko brezplačno prenesli že nastala gradiva. Vse aktualne novice projekta pa lahko prejete tudi na naši FB strani: https://www.facebook.com/Learnstorytelling-345950362448066/ .

Sofinancerji programov

  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  • Javni jamstveni in preživninski sklad republike Slovenije