Zaključna konferenca v okviru projekta DIGI.JOB.ID

ponedeljek, 12. junij 2017

V projektni pisarni smo v mesecu maju in aprilu nanizali kar nekaj zanimivih aktivnosti. V okviru projekta DIGI.JOB.ID smo opravili usposabljanje trenerjev iz področja uporabe socialnih omrežij in osebno predstavitvijo na spletu, ki nam lahko pomaga pri iskanju zaposlitve. V okviru zaključne konference v juniju na gostujoči organizaciji North West Regional College smo projektni partnerji izvedli predstavitev učnih enot zainteresirani javnosti in strokovnjakom s področja poklicnega izobraževanja, kariernega svetovanja in dela z mladimi. Vsa učna gradiva so dostopna v vseh partnerskih jezikih na spodnji povezavi: www.digijobid.eu.

Sofinancerji programov

  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  • Javni jamstveni in preživninski sklad republike Slovenije