OZARA STORITVE

Ime projekta: INCLUDE3

Program: KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.

 

Opis: 

Leta 2021 je Evropski parlament pozval k raziskavam zaščitenih delavnic v podporo skladnosti z EU in Združenimi narodi glede
ciljev vključevanja držav. Include³ bo v vključujočem in koproduktivnem procesu razvil vire in kurikulum za ustvariti individualne poti za osebe z motnjami v duševnem razvoju iz ciljnega poklicnega in izobraževalnega usposabljanja v trajnostno zaposlovanje in dostojno delo ter s tem prispevanje k vključevanju z močnejšo povezavo zaščitenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z delovno silo
potrebe trga.

Na podlagi učnega načrta za metodo Include³ bodo strokovnjaki za poklicno orientacijo, ki delajo v ali za zaščitene delavnice
vključite se v seminarje z osebami z motnjami v duševnem razvoju, delodajalci in delavnico poklicnega izobraževanja in specialisti za usposabljanje. Cilj je personalizirati poklicno usposabljanje, tako da se doseže tesno prilagajanje potrebam trga dela. Pilotiranje in vrednotenje seminarjev bo zagotovilo, da se bo metoda lahko trajnostno uveljavila v različnih evropskih državah
države.

Include³ bo povzročil razvoj procesa za usklajevanje zaščitenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s posameznikom.
potrebe, zmožnosti in želje oseb z motnjami v duševnem razvoju in s priložnostmi na trgu dela. Učni načrt in viri, ki so na voljo prek popolnoma dostopnega spletnega portala, bodo zagotovili uporabnost in razširjanje tega procesa, tako da lahko zaščitene delavnice za poklicno usposabljanje bolje prispevajo k cilju vključenosti na trg dela.

Obdobje: 1/09/2022 – 30.8.2025

 

Spletna stran:

http://include3.eu/

 

Partnerske organizacije:

HdBA 

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

VŠĮ Emundus

Volkhochschule Bildungsinstitut

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED