OZARA STORITVE

Ime projekta: INCLUDE3

Program: KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.

 

Opis: 

Leta 2021 je Evropski parlament pozval k raziskavam zaščitenih delavnic v podporo skladnosti z EU in Združenimi narodi glede ciljev vključevanja držav.

Include³ bo v vključujočem in koproduktivnem procesu razvil vire in kurikulum za ustvarjanje individualnih poti za osebe z motnjami v duševnem razvoju iz ciljnega poklicnega in izobraževalnega usposabljanja v trajnostno zaposlovanje in dostojno delo ter s tem prispeval k vključevanju z močnejšo povezavo zaščitenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z delovno silo za potrebe trga.

Na podlagi učnega načrta za metodo Include³ bodo strokovnjaki za poklicno orientacijo, ki delajo v ali za zaščitene delavnice, vključeni v seminarje za osebe z motnjami v duševnem razvoju, delodajalce in delavnice poklicnega izobraževanja ter specialiste za usposabljanje. Cilj je personalizirati poklicno usposabljanje, tako da se doseže tesno prilagajanje potrebam trga dela. Pilotiranje in vrednotenje seminarjev bo zagotovilo, da se bo metoda lahko trajnostno uveljavila v različnih evropskih državah
države.

Include³ bo povzročil razvoj procesa za usklajevanje zaščitenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja usemrjenga na posameznika, njegove potrebe, zmožnosti in želje oseb z motnjami v duševnem razvoju in s priložnostmi na trgu dela. Učni načrt in viri, ki bodo na voljo prek popolnoma dostopnega spletnega portala, bodo zagotovili uporabnost in razširjanje tega procesa, tako da lahko zaščitene delavnice za poklicno usposabljanje bolje prispevajo k cilju vključenosti na trg dela.

Obdobje: 1/09/2022 – 30/08/2025

 

Spletna stran:

http://include3.eu/

Novičniki projekta:

WP1_newsletter_no1_project introduction_EN.en.sl (1) WP1_newsletter_no2_kick-off-meeting_EN.en.sl WP2_newsletter_no3_workpage2competed_SLO

Partnerske organizacije:

HdBA 

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

VŠĮ Emundus

Volkhochschule Bildungsinstitut

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED