OZARA STORITVE

NAŠA PONUDBA

Nudimo vam visoko profesionalne storitve. Predstavljamo vam strokovne storitve in tehnične storitve.

V želji po poslovnem sodelovanju, Vas vljudno vabimo, da nas za podrobnejše informacije ali izdelavo konkretne ponudbe kontaktirate.

https://ozarastoritve.si/katalog/

STROKOVNE STORITVE

V okviru strokovnih služb izvajamo različne programe in storitve, namenjene usposabljanju, zaposlovanju in vključevanju invalidov, pomagamo pri opolnomočenju, socialni integraciji ter kvalitetnejšem življenju ranljivih skupin.

Pohvalimo se lahko z dolgoletnimi izkušnjami na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov, z usposobljenim in izkušenim kadrom, proaktivnim delovanjem, v sodelovanju z invalidi in delodajalci, vpetostjo v lokalno okolje, po-znavanjem zakonitosti trga dela, razvojno naravnanostjo, kar izkazujemo s pridoblje-nim standardom kakovosti EQUASS) in mednarodnim delovanjem.

Vse storitve izvaja strokovni tim v interdisciplinarni sestavi. Pri svojem delu kontinuirano sledimo strokovnemu razvoju.

TEHNIČNE STORITVE

Skozi dolgoletne prakse podjetja smo razvili široko paleto storitvenih in proizvodnih programov, ki zagotavljajo kontinuirane zaposlitve ranljivim skupinam. Naš kader je strokovno podkovan, kar nam zagotavlja strokovno in kvalitetno izvedena dela.

Zaposlitvena rehabilitacija

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajamo za območni službi ZRSZ Maribor in Murska Sobota v obsegu 1 strokovnega tima.

Zaposlitvena rehabilitacija je celota aktivnosti, ki so namenjene usposabljanju invalida za opravljanje določenih del, pridobivanju poklica oziroma javno veljavne izobrazbe, zaposlovanju invalida, ohranjanju zaposlitve in napredovanju v zaposlitvi ali spremembi poklicne kariere.

Programi zaposlitvene rehabilitacije, ki jih izvajamo, so namenjeni brezposelnim in zaposlenim invalidom ter težje zaposljivim brezposelnim osebam z omejitvami pri zaposlovanju, ki izhajajo iz bolezni, okvare ali funkcijske omejitve.

Zaposlitveno rehabilitacijo opravljamo skla-dno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Mizarstvo in suhomontažna dela

Mizarska dejavnost je usmerjena predvsem v izdelavo izdelkov po naročilu (zlasti pohištva za poslovne in stanovanjske objekte, stavbnega pohištva ter urbane opreme kot so klopi, ograje, pregrade, koši ipd.), opravljamo pa tudi vsa druga dela splošnega mizarstva kot so polaganje laminatov in parketov, vgrajevanje pregradnih lesenih sten, polaganje stenskih opažev ipd.

Smo tudi strokovnjaki za preureditev trgovin, montaže opreme, artiklov, pohištvene opreme, regalov.

Storitve za delodajalce

Za potrebe uveljavljanja subvencije plače za zaposlenega invalida pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, pripravljamo Oceno doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov.

Ukvarjamo se tudi s storitvami prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja za invalide.

Šiviljstvo

Dejavnost šiviljske delavnice je usmerjena v izdelavo tekstilne galanterije, in sicer v ročno izdelane izdelke iz tekstila (krpanke, zavese, prti, posteljnina, igrače ipd.), zaščitna sredstva (delovne obleke, brezrokavniki, zaščitne kape ipd.), izdelke po naročilu za znane kupce (vreče za denar, maturantske kape, dekorativne dodatke za plese, ovratnice za ključe), pokrivamo pa tudi segment izdelave pohodnih čevljev.

Poklicna rehabilitacija

Je proces, v katerem se zavarovanca stro-kovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako, da se lahko ustrezno razporedi oziroma zaposli in ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako, da se mu ustrezno prilagodi delovno mesto z ustreznimi delovnimi pripomočki.

Za potrebe izvajanja poklicne rehabilitacije za ZPIZ pripravljamo Mnenje o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov.

Dodelavni posli in urejanje zelenih površin

Segment dodelavnih poslov zajema sestavljanje, pakiranje in izdelavo artiklov in polizdelkov, ki jih je potrebno obdelat, predelat, sestavit ali zaključiti ter dobaviti znanim naročnikom ali kupcem.

V okviru dejavnosti urejanja zelenih površin ponujamo izdelavo načrtov zasaditve s strokovnim svetovanjem, zasaditev ter redno vzdrževanje. Prav tako izvajamo tudi manjša zemeljska dela, izkope, izravnave, planiranje ipd.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo strokovno psihološko pomoč, izvajamo pa tudi psihoterapevtsko pomoč po metodi transakcijske analize. Namenjeno je posameznikom in parom, ki se soočajo z različnimi življenskimi težavami in psihično stisko ter vsem, ki si želijo delati na osebni rasti in razvoju.

Namen je izboljšanje pomeznikovega doživ-ljanja, vedenja in splošnega funkcioniranja v življenju ter preko tega izboljšanje kvalitete življenja, izboljšanje psihičnega stanja posameznika, kar posledično pozitivno vpliva tudi na njegovo kvaliteto življenja in medosebne odnose.

Po naročilu izvajamo tudi psihološka testiranja za posameznike, sem spada testiranje kognitivnih sposobnosti, ocena vedenja, osebnostnega funkcioniranja ter kariernih ciljev.

Čiščenje in vzdrževalna dela

Dejavnost čiščenja obsega tri sklope:

– čiščenje poslovnih prostorov, javnih ustanov in zavodov
– čiščenje stanovanj in stanovanjskih blokov
– generalna in specializirana čiščenja, kot npr. čiščenje avtobusnih nadstrešnic, bankomatov, informacijskih točk, grafitov, fasad, svetlobnih tabel in napisov, višinsko čiščenje oken, strojno čiščenje zamrzovalnih celic, ipd.

Dejavnost vzdrževalnih del obsega predvsem manjša gradbena in obrtniška dela, popravila ograj, polaganje tlakovcev, izvedba predelnih sten iz MK plošč po sistemu Knauf ali Rigips, obnova in obdelava podstrešij, mansard ipd, manjša in večja električarska dela itd…

Izobraževanje

Izvajamo izobraževanja z naslednjih področij:

• psihosocialni dejavniki na delovnem mestu
• prilagoditev delovnega mesta
• treningi za strokovne (so)delavce in mentorje
• pripravimo tudi ostala izobraževanja, delavnice in seminarje po vaši želji

Komu so namenjena?

• splošni javnosti, s poudarkom na področju rehabilitacije, zaposlovanja in invalidskega varstva
• družbeno odgovornim podjetjem, ki želijo izboljšati učinkovitost svojih zaposlenih
• invalidskim podjetjem, zaposlitvenim centrom ter podjetjem in organizacijam na področju socialnovarstvenih storitev
• posameznikom, z željo po osebni in strokovni rasti ter izpopolnjevanju

Slikopleskarstvo in fasaderstvo

Slikopleskarska dejavnost obsega celovit spekter pleskarskih in fasaderskih del, vključno z izvedbo posebnih tehnik nanašanja barve oz. zaključne obdelave površin.

KONTAKT STROKOVNE STORITVE

Kontaktna oseba:
Karmen Kočivnik
E: karmen.kocivnik@ozara.si
T: 02/ 2380 670
F: 02/ 2380 677

KONTAKT TEHNIČNE STORITVE

Kontaktna oseba:
Igor Pavletič
E: igor.pavletic@ozara.si 
T: 02/ 2380 678
F: 02/ 2380 677