SOCIALNA VKLJUČENOST

OZARA d.o.o. izvaja programe socialne vključenosti kot eden od izvajalcev, izbranih na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi javnega razpisa smo bili izbrani za izvajanje programa socialne vključenosti, in sicer:

 • od leta 2006 do 2010,
 • od leta 2011 do 2014 in
 • za obdobje 5 let od leta 2015 do vključno 2019.

Programi socialne vključenosti, ki jih izvajamo na lokacijah v Mariboru, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.

Programi bistveno vplivajo na kakovost življenja nezaposljivih oseb, ki z vključitvijo v program dobijo priložnost za spremembo svojega življenja na vseh področjih delovanja. S ponovno aktivacijo na delovnem področju razvijajo pozitivno samopodobo in samospoštovanje, utrjujejo delovne navade in ponovno pridobijo občutek koristnosti za okolico. Za večino uporabnikov predstavlja največjo korist ponovna vključitev v socialno okolje, kjer razvijajo socialne spretnosti in veščine, širijo socialno mrežo in krepijo pripadnost skupini, gradijo nova prijateljstva, se učijo sodelovanja, komuniciranja, sprejemanja različnosti, krepijo toleranco, razvijajo vse svoje potenciale, ki jih ob izoliranosti v domačem okolju ne bi mogli izraziti.

 

V program socialne vključenosti se lahko vključijo osebe:

Cilji programa:

 • ohranjanje, vzdrževanje in razvijanje delovnih spretnosti, navad in veščin
 • razvoj delovnih potencialov in tako možnost ponovne preučitve ocene zaposljivosti
 • vzdrževanje nivoja vključevanja v socialno okolje in posledično preprečevanje izključenosti
 • ohranjanje, razvijanje in širjenje socialne mreže posameznika
 • preventivno ozaveščanje o zdravju posameznika
 • psihosocialni suport, opolnomočenje, razvoj in dvig socialne kompetenčnosti
 • pomoč pri posredovanju in urejanju v socialnih interakcijah v mikro in makro okolju

 

Predvidene aktivnosti v programu

V okviru programa socialne vključenosti se udeleženci vključujejo v delovne, psihosocialne, kreativne in prostočasne aktivnosti, kar je povsem odvisno od njihovih ohranjenih zmožnosti, sposobnosti, želja in interesov.

Nekaj možnosti, ki so uporabnikom na voljo:

 • vključevanje v raznovrstne aktivnosti delovne in funkcionalne okupacije
 • vključevanje v kreativne delavnice, učenje kreativnih tehnik
 • vključevanje v skupine za samopomoč
 • vključevanje v socio-terapevtske skupine
 • izvajanje individualne pomoči, suportivnih storitev za uporabnike in njihove svojce
 • posredovanje pri institucijah
 • elementi zagovorništva
 • trening socialnih veščin
 • izboljševanje funkcionalne pismenosti