OZARA STORITVE

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

PREDSTAVITEV

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. je invalidsko podjetje, namenjeno usposabljanju, zaposlovanju in socialnemu vključevanju brezposelnih invalidov, težje zaposljivih brezposelnih oseb z ovirami in omejitvami pri zaposlovanju, ki izhajajo iz bolezni, okvare ali funkcijske omejitve.

Vizija podjetja

Vizija invalidskega podjetja OZARA d.o.o. je ostati uspešen gospodarski subjekt, ki se ob delu z ranljivimi skupinami, zaposlovanju invalidov, ob pomoči znanja in zagotavljanju kakovosti, učinkovito spoprijema z izzivi sodobnega časa in tako ustvarja nove smernice na področju usposabljanja, zaposlovanja ter oblikovanja novih delovnih programov in delovnih mest s prilagoditvijo za delo, vključitev ter zaposlitev invalidov.

Poslanstvo podjetja

Osnovno poslanstvo podjetja je usposabljanje in zaposlovanje invalidov na konkretnih delovnih mestih, čemur so podrejene tako proizvodne kot tudi storitvene dejavnosti, ki so sestavni del konkurenčnega tržno-ekonomskega sistema. V tem smislu si v podjetju prizadevamo za:

 • razvijanje delovnih spretnosti invalidov ter prepoznavanje razvoja njihovih spretnosti, znanj in navad
 • oblikovanje in ohranjanje pozitivnejše samopodobe invalidov ter drugih zaposlenih oseb in oseb vključenih v programe zaposlitvene rehabilitacije, kar povečuje možnosti za uspešno vključevanje v delovno okolje
 • zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja v skladu z veljavnimi tozadevnimi formalnimi podlagami in osveščenost glede tovrstnih pravic,
 • prilagajanje vedenja in razmer delovnega okolja vsem zaposlenim osebam in osebam vključenih v programe zaposlitvene rehabilitacije in socialne vključenostizagotavljanje pogojev za preprečevanje socialne izključenosti in marginalizacije
 •  zagotavljanje možnosti potrjevanja v skupnosti in tako občutek pripadnosti
 • razbijanje predsodkov do drugačnosti s sodelovanjem vseh zaposlenih, s predstavitvijo delovnih programov v lokalnem okolju in zagotavljanjem osnovnih pogojev za njihov obstoj
 • razvijanje novih delovnih programov in delovnih mest, primernih za usposabljanje, zaposlovanje in vključevanje invalidov.

Cilji podjetja

 • zaposlovanje invalidov
 • polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v delovno okolje vseh zaposlenih in uporabnikov programov ZR in SV
 • ozaveščanje vseh zaposlenih o nujnosti spoštovanja različnosti in sprejemanja invalidov kod dela človekove raznolikosti in humanosti
 • tehnološko in časovno prilagajanje delovnih mest, ki omogočajo učinkovito in enakopravno opravljanje dela vseh zaposlenih
 • izvajanje strokovne pomoči in spremljanje zaposlenih oseb na delovnem mestu, glede na individualno ugotovljene potrebe
 • zagotavljanje tržno zanimivih programov kot osnova za zaposlovanje
 • vključevanje vseh zaposlenih v programe usposabljanja in izobraževanja z namenom učinkovitega prilagajanja zahtevam in potrebam tehnološkega razvoja ter kakovostnega izvajanje delovnih nalog

Invalidsko podjetje OZARA d.o.o. sestavljajo: program zaposlitvene rehabilitacijeprogram socialne vključenostitehnične službeprojektna pisarnakadrovska službafinančna služba ter zaposlitveni center OZARA ZC d.o.o.