OZARA STORITVE

FINANČNA SLUŽBA

Finančno poslovanje družbe OZARA d.o.o. se izvaja na ravni vodje finančne službe in neposredno podrejenih, kjer se dosledno izvajajo določene naloge in nadzor nad izvrševanjem nalog. Bistveni dejavniki, ki vplivajo na uspešno finančno poslovanje družbe, so dobra organizacijska struktura družbe, ki zagotavlja, da finančno poslovanje poteka v skladu s poslovno politiko družbe, da je zagotovljena resničnost finančnih podatkov in ustrezno natančno spremljanje podatkov ter strokovna usposobljenost zaposlenih na tem področju. Računovodstvo družbe OZARA d.o.o temelji na osnovnih predpostavkah kot so ustrezna organiziranost računovodstva, računovodska odgovornost in dosledna računovodska opravila. Formalna sestavina računovodstva je knjigovodstvo, kar se odraža v dejstvu, da mora biti vsak poslovni dogodek ustrezno zapisan in dokumentiran.