OZARA STORITVE

SOCIALNA VKLJUČENOST

OZARA d.o.o. izvaja programe socialne vključenosti kot eden od izvajalcev, izbranih na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi javnega razpisa smo bili izbrani za izvajanje programa socialne vključenosti, in sicer:

 • od leta 2006 do 2010,
 • od leta 2011 do 2014 in
 • za obdobje 5 let od leta 2015 do 2019
 • za obdobje 5 let od leta 2019 do vključno 2024.

Programi socialne vključenosti, ki jih izvajamo na lokacijah v Mariboru, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.

Programi bistveno vplivajo na kakovost življenja nezaposljivih oseb, ki z vključitvijo v program dobijo priložnost za spremembo svojega življenja na vseh področjih delovanja. S ponovno aktivacijo na delovnem področju razvijajo pozitivno samopodobo in samospoštovanje, utrjujejo delovne navade in ponovno pridobijo občutek koristnosti za okolico. Za večino uporabnikov predstavlja največjo korist ponovna vključitev v socialno okolje, kjer razvijajo socialne spretnosti in veščine, širijo socialno mrežo in krepijo pripadnost skupini, gradijo nova prijateljstva, se učijo sodelovanja, komuniciranja, sprejemanja različnosti, krepijo toleranco, razvijajo vse svoje potenciale, ki jih ob izoliranosti v domačem okolju ne bi mogli izraziti.

 

V program socialne vključenosti se lahko vključijo osebe:

Cilji programa:

 • delovna in socialna integracija ter preprečevanje socialne izključenosti,
 • razvoj delovnih potencialov posameznika in dolgoročna možnost ponovne preučitve ocene zaposljivosti,
 • ohranjanje, vzdrževanje in razvijanje delovnih spretnosti, navad in veščin,
 • pridobivanje in ohranjanje delovne kondicije, delovne vzdržljivosti in obremenljivosti,
 • pridobivanje na pozornosti, koncentraciji ter natančnosti pri delu,
 • ohranjanje, razvijanje in širjenje socialne (podporne) mreže,
 • razvoj večje kompetentnosti v kriznih in konfliktnih situacijah,
 • opolnomočenje posameznika na vseh področjih življenja,
 • razvoj in dvig socialne kompetentnosti, komunikativnosti ter obvladovanja stresnih, obremenilnih dejavnikov,
 • razvoj osebnostne prilagodljivosti, osebnostna rast,
 • razvoj/krepitev samostojnosti, samoiniciativnosti ter večje aktivnosti pri spreminjanju lastne življenjske situacije,
 • promocija zdravega načina življenja med uporabniki, s poudarkom na zdravi prehrani, gibanju ter krepitvi psihosocialne dobrobiti.

Predvidene aktivnosti v programu

V okviru programa socialne vključenosti se udeleženci lahko vključujejo v različne delovne, socialne ter vseživljenjske aktivnosti, v skladu z željami, interesi ter ohranjenimi zmožnostmi.

 

Nekaj možnosti, ki so uporabnikom na voljo:

 

 • različne delovne aktivnosti v okviru storitvenih in proizvodnih dejavnosti podjetja oziroma v kooperaciji s poslovnimi partnerji,
 • vključevanje v kreativne delavnice, urjenje ročnih spretnosti ter učenje različnih kreativnih tehnik,
 • vključevanje v skupine za samopomoč,
 • trening socialnih spretnosti in veščin,
 • izvajanje individualne pomoči, kriznih intervenc ter suportivnih storitev za uporabnike in njihove svojce,
 • posredovanje pri inštitucijah, elementi zagovorništva,
 • promocija zdravega načina življenja (predavanja, telovadba, športni dnevi, kuharski tečaji),
 • druženje (izleti, pikniki, novoletna zabava),
 • izboljševanje računalniške in funkcionalne pismenosti, učenje tujih jezikov.

Kontakt:

Maribor 02 23 80 675
Murska Sobota 02 52 14 456
Slovenj Gradec 02 88 58 870

.