OZARA STORITVE

PROJEKTNA PISARNA

Mednarodno povezovanje je sestavni del dejavnosti podjetja OZARA d.o.o. Skladno s poslanstvom podjetja, je delo projektne pisarne v OZARA d.o.o. posvečeno upravljanju nacionalnih in mednarodnih projektov za uresničevanje potreb različnih skupin prebivalstva, ki jim grozi socialna izključenost. V zadnjih 11 letih smo s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ustvarili boljše možnosti za invalide, mlade in druge težje zaposljive ljudi.

 

Naziv projekta: 

Program/financer: 

Naziv projekta: RUDISNET – Mreža za socialno vključevanje invalidnih oseb v EU ruralnih območjih, temelječa na mentorstvu in program usposabljanja za vodenje

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Strokovnjaki za podjetništvo invalidov

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I  – Poklicne inovacije z uporabo novih kreativnih tehnologij, ki izhajajo iz naprednih poti za zaposljivost in socialno integracijo 

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Opolnomočenje žensk z duševnimi boleznimi, ki živijo na podeželju z teorijo pisanja

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: Partnerska mreža za šport

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Izboljšanje znanj in spretnosti za zaposlovanje invalidov

Program/financer: Erasmus +

Naziv projekta: Razvijanje kompetenc odraslih vzgojitelji za podporo zaposlovanju oseb z duševnimi motnjami

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

Naziv projekta: Shema podpore medgeneracijskim socialnim inovacijam

Program/financer: Interreg Central Europe – Evropski regijski razvojni fond

Naziv projekta: Obravnava potreb družin z invalidnimi osebami

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: DISEMEX – strokovnjaki za zaposlovanje invalidov, izmenjava dobrih praks in primerjalna analiza strategij najboljše prakse, katerih namen je olajšati vključevanje invalidov na trg dela in s tem spodbujati socialno vključenost

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

Naziv projekta: socialna vključenost z rokodelstvom v digitalni dobi s strokovno osebnostjo “Oblikovalci – obrtnik digitalnega lesa”

Projekt je sofinanciran: Erasmus +

 

Naziv projekta: StoryTeller – opolnomočenje ljudi, ki jim grozi izključenost, z razvojem poklicnega usposabljanja pripovedovanja zgodb v premalo opremljenih državah EU

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: Be Mindful – Usposabljanje strokovnjakov za duševno zdravje na inovativni način

Program/financer: Erasmus +

 

Naziv projekta: Migrant Mentorship Model – MMM

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Naziv projekta: DIGI.JOB.ID

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

 

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Naziv projekta: CHIC & CRAFT – Modno oblikovanje iz recikliranih materialov s pomočjo medvrstniškega učenja in socialnih medijev

Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Naziv projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Naziv projekta: tune in! Combating drop out

Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij

Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Naziv projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projektaEACEA

Naziv projekta: Opolnomočenje skupnosti
Program: Erasmus+, Strateško partnerstvo za področje izobraževanja odraslih

Sofinancerji projektaNacionalna agencija na Finskem

Naziv projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Naziv projekta: ERGO WORK (Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest)

ProgramVŽU Centralizirani projektiERASMUS VP, Knowledge Alliances

Sofinancerji projektaEACEA

Naziv projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Naziv projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Naziv projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naziv projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv projekta: Uvedba izobraževalnega programa za koordinatorje poklicne rehabilitacije v Sloveniji

Program: Socialni obnovitveni OP (TÁMOP)

Soupravljavec projekta: Nacionalna razvojna agencija

“Omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki imajo težave pri
vključevanju in vnovičnem vključevanju vanj”

Projektna pisarna na Facebooku

#workABLE #ErasmusPlus 🔛💯📰 See MoreSee Less
View on Facebook
#disenex #erasmusplusPo srečanju v Oktobru 2021 v Mariboru, pa se v mesecu decembru s partnerji srečamo online📱🖥️☎️.🆕Vabljeni da nas spremljat tudi na Inclusiva See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Inclusiva
The first #DISENEX face to face meeting, which could be only held one year after the project´s beginning due to the COVID-19 pandemics, took place in #Maribor, Slovenia, in the middle of October, organized by the partner OZARA d.o.o. Some of the partners met each other for the first time in person. The most important aim of the meeting was to provide an overview of the project´s current stage and to come to a consensus on the next steps. Besides that, the partners brainstormed the dissemination work and film locations, transformed the stories of persons with disability, who started their own social business into video scripts and defined the appropriate commentators of the videos. The partners also learnt about the challenging and interesting work of Fundacija Prizma / Foundation Prizma & Sociolab Project and the Social Enterprise Pupillam.DISENEX – #Disability #Entrepreneurship Expert is an #Erasmus+ project, on #empowerment of Persons with disabilities (#PWDs) through starting their own social business. The project will result in a web portal, containing motivating films, carefully selected open license learning courses on entrepreneurship, DISENEX Helpdesk and legislation framework and support infrastructure in Germany, Italy, Norway, Slovenia and Turkey for people with disabilities, empowering them to make a challenging step into an independent life by starting their own socially-oriented business.Provided during the DISENEX – Disability Entrepreneurship Expert project.Project consortium: INTAMT, CEIPES, Fønix AS , T.C. İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, OZARA Project Management Office#ErasmusPlus #erasmusplusproject #nabibb #employmentforall #inclusion #adulteducation #socialentrepreneurship #inclusiv #strategicpartnerships See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Inclusiva
According to the WHO, more than 1 billion people on Earth experience disability, and this figure is predicted to rise, due in part to population ageing and an increase in the prevalence of noncommunicable diseases. So today, on the International Day of People with Disabilities, we:– celebrate social #DIVERSITY– pay ab big #RESPECT to the experience of people, who live with disabilities– are happy to work for this diversity, helping to create a world, where the individuals are defined not by their disability, but their #ABILITIES– do our best to contribute to the building a BETTER WORLD, where everyone has equal rights and employment opportunities. Sincerly yours,INTAMT (Germany), CEIPES (Italy), Fønix AS (Norway), OZARA Project Management Office (Slovenia), T.C. İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu (Turkey), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL – National Institute for Health and Welfare (Finland), Cepyme (Spain), FORMEM (Portugal), GTB_Vlaanderen (Belgium), Agate Rights Defense Center For Women With Disabilities NGO (Armenia), Association Anika • ასოციაცია ანიკა (Georgia), White cane. Белая трость (Russia), Пространство равных возможностей (Russia), Asociatia MOTIVATIE din Moldova, Національна Асамблея людей з інвалідністю України – National Assembly of People with Disabilities of Ukraine, «У Совы» – обучение людей с инвалидностью – Local fund to promote the inclusion of people with disabilities "At the Owl" (Belarus), Business cooperation center of Southern Lithuania, DAFUER (Austria) and our other former or future partners, who is working on the field of inclusion and employment of persons with disability#ErasmusPlus #erasmusplusproject #nabibb #employmentforall #inclusion #adulteducation #socialentrepreneurship #inclusiv #strategicpartnerships #IDPwD2021 See MoreSee Less
View on Facebook