OZARA STORITVE

Naziv projekta: B-SPORT+

Program/financer: Erasmus +

Opis: 

B-SPORT + je načrt, s katerim lahko vključite in aktivirate invalide (PwD) in jim pomagajo pri sprejemanju zdravih navad prek sistema vseživljenjskega športnega sistema, ki se začne že v zgodnji starosti in nadaljuje v njihovem aktivnem življenju (na delovnem mestu, poklicni dejavnosti itd.).

Skladno s tem se projekt B-SPORTS + osredotoča na razvijanje učinkovitih in uporabnih mehanizmov, za izboljšanje vključevanja in aktiviranja PWD v bolj zdravem načinu življenja ter na ustvarjanje novih nastavitev sodelovanja in sinergij ter podporo obstoječim, v ključnih organizacijah in obstoječih mrežah.

B-SPORT + se bo spoprijel s potrebo po izgradnji zmogljivosti stalnih spodbujevalcev (HL-Coach), ki bodo učinkovito pomagali invalidnim osebam pri sprejetju bolj zdravega življenjskega sloga in opremili multiplikatorje (HL-Multi) z možnostmi za spodbujanje in spodbujanje bolj zdravega načina življenja v institucijah in organih, hkrati pa oblikovali mehanizme sodelovanja olajšati ta postopek.

B-SPORTS + združuje vodilne organe iz razširjene sfere občinstva in skupin, vključno s športom, telesno dejavnostjo, znanostjo in raziskavami, podjetji, civilno družbo, izobraževanjem in usposabljanjem, vladnimi organi, v izjemno partnerstvo strokovnega znanja za izvajanje projekta.

Vsi, ki pogosto sodelujejo v projektih, ki jih financira EU, priznavajo pomembnost potrebe po izvedbenem načrtu, ki temelji na priporočilih priporočila Sveta o telesni dejavnosti, ki izboljšujejo zdravje (HEPA), smernicah EU o telesni dejavnosti in razpisu Tartu za zdrav življenjski slog ne le pri sprejemanju ukrepov, ampak tudi na ravni politike.

Sistem je v veliki meri podprt z ustvarjanjem etosa zdravih navad, z vključujočim delovanjem vseh akterjev družbe izven stroge sfere športa, telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga. To kulturo podpirajo ključni elementi, ki sodelujejo pri ohranjanju neprekinjenega pretoka dejavnosti: spodbujevalci, multiplikatorji, program za krepitev zmogljivosti, Laboratorij za politiko in digitalna socialna platforma (SPORT + LIFE), ki jo vodi uporabnik, med drugimi ključnimi rezultati.

Trajanje: 1/1/2020-31/12/2022

Spletna stran: https://www.bsportplus.eu/

Partnerske organizacije:

FUNDACION INTRAS

ISTANBUL AVRUPA ARASTIRMALARI DERNEGI

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

STICHTING WONCA EUROPE

Asociacion de psicologia evolutiva y educativa de la infancia

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN

topcoach s.r.o.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

TRENDHUIS

U.E.T. SHPK