OZARA STORITVE

 

Naziv projekta: DWA – Digital Wood Artisan

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.

Opis: 

Brezposelnost je zaskrbljujoč pojav, ki vpliva na celotno Evropo. V bistvu vemo, kakšne negativne posledice so in kaj to pomeni v gospodarskem, socialnem in splošnem blagostanju ljudi.

Še bolj resna je situacija prikrajšanih ljudi (NEET, priseljenci, osebe z duševnimi in telesnimi motnjami, socialno-ekonomske prikrajšani itd.)
Tudi če je trenutna stopnja brezposelnosti visoka, se delovna mesta v industriji 4,0 letno povečujejo, vendar število kvalificiranih delavcev v EU polje ne more pokriti te zahteve.

Evropska unija sodeluje v velikih prizadevanjih za ustvarjanje pogojev za bolj konkurenčno gospodarstvo z večjim družbenim učinkom vključitev in višjo stopnjo zaposlenosti.

Jasna predstavitev je financiranje različnih političnih pobud. To nas je pripeljalo do določitve posebnega področja delovanja: socialno vključevanje prek izdelave v digitalni dobi s strokovnim osebjem “Makers – obrtnik digitalnega lesa”.

Trajanje: 1/10/2018-31/3/2021

 

Spletna stran:

https://dwa-project.eu/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-IT01-KA202-006744

Partnerske organizacije:

CO-LABORY

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

ESMOVIA

EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED

Modus ry, Design Association

ACADEMIA FORMAÇÃO DO NORTE

PROJEKTNI VIDEO:

EmbedPress: Please enter your YouTube API key at EmbedPress > Platforms > YouTube to embed YouTube Channel.

PROJEKTNI MATERIALI:

DWA_NEWS_No1_SLO_Final DWA_novicnik_st2_SLO DWA_novičnik-št.3_SLOVENIAN DWA_eng-NEWSLETTER-4_SIovenian DWA_Newsletter_n5_march_2021_SL

 

dwa_brochure_SL 2nd-brochure-in-Slovenian 3rd-brochure_DWA_SL_NEW

 

DWA MANUAL SLOVENIA