OZARA STORITVE

Naziv projekta: EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS  for THERAPY through SPORTS

Program/financer: Erasmus +, Šport, Neprofitni evropski športni dogodki

Opis: Cilj projekta je spodbujati prostovoljne dejavnosti v športu, skupaj s socialno vključenostjo, enakimi možnostmi in ozaveščenostjo o pomenu telesne dejavnosti, ki spodbuja zdravje, skupaj s povečano udeležbo in enakim dostopom do športa za vse. Osrednja aktivnost je vzpostavitev evropskega fizičnega, vadbenega in športnega dogodka, ki bo spodbujal povezavo med aktivnim življenjem in duševnim zdravjem kot institucionalnega dogodka. Gre za 3 – dnevni pilotski Evropski športni in fizični vadbeni dogodek, ki je neposredno povezan z duševnim zdravjem in bo potekal septembra 2018 v Grčiji kot prvi korak k institucionalni vzpostavitvi evropskega športnega in fizičnega vadbenega dogodka za duševno zdravje. Projekt koordinira K.S.D.E.O. “EDRA” Grčija, partnerske organizacije pa so navedene kot sodelujoče organizacije, ki bodo svojim uporabnikov/udeležencem omogočila sodelovanje na omenjenem dogodku skupaj s spremljevalnim osebjem.

Obdobje: 11/2017 – 10/2018

Partnerske organizacije:

 • COOS Marche, Italy
 • Merseyside Expanding Horizons, UK
 • Fundacion Intras, Spain
 • Bavarian Red Cross, Germany
 • Golbasi Sporium Spor Kulübü ve Dernegi, Turkey
 • Asociacija A.S.O.K., Lithuania
 • OZARA ZAVOD Maribor
 • SSOI Rijeka, Croatia
 • ANARP, Portugal
 • First Fortnight, Ireland
 • Nadja Center, Bulgaria
 • FOKUS Praha, Czech Republic
 • UNAFAM, France
 • 23 grških organizacij