OZARA STORITVE

Naslov projekta: TrainProCoop (Usposabljanje ključnih kadrov v MSP za uspešno gospodarsko sodelovanje in vključevanje invalidov na trg dela in osebe z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem)

Program: OP SI-AT 2007-2013

Sofinancer: SVLR, ESF, BMASK, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vsebina projekta:

pregled okvirnih pogojev za vključevanje in zaposlovanje invalidov in oseb z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem,
analize potreb in primerov dobre prakse v MSP na področju vključevanja invalidov in oseb z omejitvami v zvezi z zaposlovanjem,
razvoj podpornih storitev za potrebe MSP,
priprava dvojezične brošure,
izvajanje in vrednotenje podpornih storitev v oblikah svetovanja in delavnic v Sloveniji in Avstriji
Projektni partnerji:

BBRZ Österreich
OZARA d.o.o.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije

Trajanje projekta: 2009 – 2011

TrainProCoop_brosura_DE

 

TrainProCoop_brosura_SI