OZARA STORITVE

Naslov projekta: tune in! Combating drop out
Program: VŽULeonardo da Vinci – Prenos inovacij
Sofinancerji projekta: Nacionalna agencija OeAD iz Avstrije

Vsebina projekta:

Projekt »tune in! Combating drop out« je namenjen reševanju evropskih izzivov, povezanih z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in zmanjševanjem osipništva iz programov poklicnega izobraževanja. Osrednji cilj projekta je prenos pristopov, preventivnih metod in učnih gradiv v južne in jugovzhodne evropske države. Metode, ki se bodo kot dobre prakse prenašale v druge države, so bile razvite v avstrijskih in danskih produkcijskih šolah. Temeljijo na usposabljanju in učenju z delom, usmerjenim na trg dela ter na konstruktivističnih pristopih pri razvoju socialnih in osnovnih spretnosti, veščin ter kompetenc, kjer se učenci pod vodstvom učitelja ali mentorja učijo oz. usposabljajo na podlagi lastnega eksperimentiranja in skupinske diskusije.

Namen projekta je prenos uspešnih metod in pristopov preprečevanja osipništva (usposabljanje z delom, usmerjeno v razvoj kompetenc in integracijo na trg dela, razvoj socialnih in osnovnih kompetenc, pristopi samousmerjevalnega učenja, ukrepi vodenja in svetovanja), ki so jih razvili in se uporabljajo v avstrijski produkcijski šoli BFI, v 4 evropske partnerske države.

Usposabljanje z delom in izdelava ter izvedba povsem realnih produktov in naročil za povsem realne naročnike in stranke na lokalnem ter regionalnem trgu je izredno močno orodje integracije in motiviranja mladih, spodbujanja in omogočanja učnega procesa, zmanjševanja osipništva ter ponovne integracije mladih v formalne oblike poklicnega izobraževanja. Stopnja integracije mladih s pomočjo produkcijskih šol na trg dela, v različne programe poklicnega izobraževanja, usposabljanja, izobraževalne programe in nadaljnje izobraževanje je zelo visoka.

Konzorcij sestavlja 7 partnerjev iz 6 evropskih držav. BFI iz sosednje Avstrije, koordinator projekta, je ena največjih organizacij v sosednji Avstriji, namenjenih poklicnemu izobraževanju in usposabljanju z dolgoletnimi izkušnjami integracije mladih na trg dela, ki letno integrira več kot 600 oseb. V zadnjih 10 letih so v Gornji Avstriji ustanovili 6 produkcijskih šol. Združenje danskih produkcijskih šol šteje 82 članov (šol). Vse danske produkcijske šole, pribl. 15.000 mladih udeležencev letno, so članice združenja, ki zanje zagotavlja pravno, pedagoško, politično svetovanje, usposabljanje za učitelje ter razvojne projekte, ki se izvajajo v posameznih šolah. Na podlagi dobrih praks si združenje prizadeva za vzpostavitev in krepitev skupnih načel za vse svoje člane. Ti dve organizaciji sta odgovorni za prenos dobre prakse v okviru projekta, partner IFA, prav tako iz sosednje Avstrije, pa je odgovoren za evalvacijo projekta. Partnerji FMA iz Španije, ISQ iz Portugalske in ENAIP Veneto iz Italije predstavljajo velike in zelo priznane organizacije na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, OZARA d.o.o. iz Slovenije pa je osredotočena na usposabljanje in integracijo ranljivih skupin na trg dela. Ti štirje partnerji so odgovorni za prenos produktov v nacionalne sisteme in lastne organizacije. Vsi partnerji so zelo dobro povezani z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi deležniki.

Name projekta:

  • prenos uspešnih metod, ukrepov in pristopov iz avstrijskih in danskih produkcijskih šol, namenjenih zmanjševanju in preprečevanju osipništva v štiri evropske partnerske države,
  • zbiranje prilagojenih metod in gradiv kot orodja (tune in! tool box) za zmanjševanje osipništva na evropskem nivoju ter ponovno integracijo mladih skupaj z gradivom in metodami, razvitimi v času izvajanja projekta,
  • razvoj orodja (combat drop out!) v obliki smernic za učitelje in mentorje na področju poklicnega izobraževanja,
  • razvoj evropskega usposabljanja (train the trainer) za namene preprečevanja in zmanjševanja osipništva v poklicnem izobraževanju, ki temelji prisotpih do učenja, usmerjenih v učenca in se uporabljajo v obstoječih produkcijskih šolah,
  • izvedba in uvajanje usposabljanja (train the trainer) na evropskem nivoju in v vsaki partnerski državi,
  • uvajanje in uporaba ustreznih pristopov preprečevanja osipništva, učnega načrta in/ali metod v partnerskih državah.

Spletna stran projekta

Partnerji v projektu:

Čas trajanja projekta: 2013 – 2015