OZARA STORITVE

Naziv projekta: workABLE – razvijanje kompetenc odraslih
vzgojitelji za podporo zaposlovanju oseb z duševnimi motnjami

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks-strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.

Opis: 

Idejno ozadje projekta je ugotovljeno pomanjkanje specifičnih strokovnih kadrov na področju izobraževanja odraslih, ki bi bili zmožni naslavljati potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju, da bi jih lahko opremili/izobrazili/pripravili na trg dela, še posebej v smislu t.i. »competitive work« (torej klasični trg dela s ponudbo/povpraševanjem in tekmovalnostjo, ki iz tega izhaja.

Splošni cilj

Krepitev zmogljivosti vzgojiteljev / mentorjev za odrasle, ki delajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju (PMD), da nudi podporno, prilagojeno in učinkovito podporo PMD za pridobitev samostojnosti, samozavesti in vstopite na trg dela;

Specifični cilj:

– Razvoj modulov usposabljanja in metod mentoriranja (zlasti za odrasle vzgojitelji / mentorji, trenerji, pa tudi ljudje, ki so diplomirali iz izobraževalnih znanosti ali podobnih smeri in ljudi, ki delajo na področju podpore osebam z motnjami v duševnem razvoju) v „Izobraževanje delovnih mest za osebe z motnjami v duševnem razvoju «.

– Začetek pilotskega odprtokodnega usposabljanja s podporo orodja IKT: platforma WorkABLE se bo prilagodila realiziranih modulov usposabljanja in bo ponudil skladbo mentorskih podpor za odrasle učitelji, ki so zaključili module, ki lahko podpirajo delo v resničnem življenju pri usposabljanju za delo v Job Coaching za PMD. Imeli bodo dostop do orodja za spremljanje z navedbo različnih faze Job Coaching za PMD in sorodne naloge, ki jih bodo podprli pri njihovem zaključku.

Rezultati:

– Začel se bo nov tečaj usposabljanja za vzgojitelje odraslih

– Pridobitev / izboljšanje novih prečnih veščin, ki bodo odraslim vzgojiteljem omogočile spremljati osebe z duševno prizadetostjo – PMD na trg dela. Še posebej:

-prepoznavanje veščin in sposobnosti PMD;

-odkrivanje najučinkovitejšega pristopa za usposabljanje odkritih veščin;

– povezovanje z delodajalci in ponudbe delovnih mest;

– spremlja in pripravlja PMD na vpliv na zaposlovanje;

– izboljšana samozavest in samostojnost med PMD;

– povečano število PMD na trgu dela;

Dejavnosti:

– analiza in ocena potreb po podpori PMD;

– analiza in ocena vrzeli v znanju med trenerji in mentorji, ki delajo s PMD;

– analiza in ocena potreb delodajalcev / zasebnega sektorja v smislu podpore pri zaposlovanju PMD;

– Oblikovanje modulov za usposabljanje izobraževalcev za odrasle in razvoj platforme WorkABLE;

– začetek usposabljanja za mešane pilote;

– oblikovanje orodja za oceno učinka za usposabljanje;

– Izboljšanje in razširjanje tečaja.

Trajanje: 1/09/2019-31/8/2021

Spletna stran: https://workableproject.eu/ 

Partnerske organizacije:

VILLA DELLE GINESTRE SRL

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

Pro ACT Suport

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED

GRIFO MULTIMEDIA SRL