V letošnjem letu smo v programu socialna vključenost vzpostavili so delovanje s Centrom za krepitev zdravja (Zdravstveni dom) na vseh treh lokacijah izvajanja programa (Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota). Sodelovanje nam nekoliko otežuje situacija z boleznijo Covid-19, a kljub temu smo ob upoštevanju vseh varnostno preventivnih ukrepov uspeli izvesti že številne delavnice iz programa “Skupaj za zdravje”.

V mesecu septembru smo na lokaciji Murska Sobota pričeli z izvajanjem delavnice za opuščanje kajenja, skozi katere so uporabniki prejeli koristne in ključne informacije oz. pomoč ter strokovno podporo pri opuščanju te razvade.