V okviru projekta HEROINES, sofinanciranega v okviru programa Erasmus+ (španska nacionalna agencija SEPIE), smo naredili prve spodbudne korake.

Projekt sloni na prednostih oziroma pristopu t.i. terapevtskega pisanja za opolnomočenje in premagovanje različnih življenjskih izzivov, še zlasti v morebitnih okoliščinah, kjer oseba doživlja kakršnokoli obliko nasilja. Kadar imamo v mislih posameznice s težavami v duševnem zdravju, živeče izven urbanih središč in s slabšimi možnostmi dostopa do informacij in različnih oblik pomoči, ima element opolnomočenja še toliko večji pomen. In prav na tem mestu se začenja naša zgodba z junakinjami.

V projektu se tako osredotočamo na krepitev zavedanja osebne moči, razvoj orodij za samoizaražanje, spodbujanje socialnih veščin ter drugih spretnosti (kreativnost, samozaupanje, jezikovne in medosebne spretnosti).

Na tem mestu vas vabimo, da obiščete spletno stran projekta, kjer boste izvedeli podrobnosti dela mednarodnega projektnega partnerstva in prebrali naše prvo razmišljanje o vlogi terapevtskega pisanja na: https://www.heroines-project.eu/heroines-the-therapeutic-power-of-writing/