Med 8 in 9 novembrom 2022 je potekal prvi partnerski sestanek v projektu INCLUDE3, v Mannheim, Nemčija. Partnerji smo pregledali naloge in obveznosti, ki nas čakajo v projektu.  Dogovorili smo se za sprotno usklajevanje na mesečni ravni in določili nekatere pomembne datume. Prav tako vas lahko že povabimo, na spletno strani projekta, kjer najdete osnovne informacije.

http://include3.eu