V mesecu marcu smo na lokaciji Murska Sobota izvedli prvi kolegij predstavnikov vseh treh lokacij programa socialne vključenosti.
Kolegij je potekal po naslednjem dnevnem redu:
1. Opredelitev nalog oz. zadolžitev predstavnikov programa
2. Planiranje spomladanskega športnega dneva
3. Prodaja lastnih kreativnih izdelkov
4. Sodelovanje uporabnikov programa v posameznih projektih
5. Predlog izvedbe Dneva odprtih vrat za svojce
6. Aktualna problematika
7. Razno