V skladu s planiranimi časovnimi in tervali je v teku proces notranje presoje standarda Equass po posameznih strokovnih programih in storitvenih dejavnostih podjetja. Skozi sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov (dokumentov, listin, povratnih informacij…), presoje in njihovega objektivnega vrednotenja želimo preveriti izpolnjevanje kriterijev standarda Equass ter ugotoviti in odpraviti neskladnosti. Poudarek bo na izmenjavi dobrih praks in iskanju možnih izboljšav.

V galeriji so utrinki notranje presoje na programu Socialna vključenost.