Na enoti Slovenj Gradec smo v okviru programa socialna vključenost v ponedeljek, 16. decembra, obiskali knjižnico Ksaverja Meška, katera nas vedno znova razveseli z zanimivimi razstavami. Tokrat smo si ogledali kar dve. Prvo so pripravili prostovoljci Društva ljubiteljev knjig Meškove bukvarne, ki so pomemben vezni člen številnim knjigam, ki pogrešajo svojo uporabno vrednost, druga pa je delo študijskega kožka, z naslovom Pletem in razveseljujem.