V mesecu juniju smo bili povabljeni v večnamensko dvorano na Pušči v Murski Soboti, kjer je potekal posvet glede izobraževanja in zaposlovanja Romov z invalidnostmi. Uradni del  je otvorila romska glasbena skupina Romano Glauso. V osrednjem delu smo se dotaknili naslednjih tem: ga. Rahela Hojnik Kelenc je spregovorila o izobraževanju Romov, g. Alojz Kavaš se je dotaknil problematike glede zaposlovanja Romov v Zaposlitvenih centrih, romski svetnik, g.Darko Rudašje nam je osvetlil situacijo glede priložnosti pri zaposlovanju Romov, o tem, kako poteka usposabljanje  v okviru Zaposlitvene rehabilitacije, je spregovorila ga. Mira Nemec, s strani dr. Zdenke Wltavsky pa nam je bil predstavljen projekt PAL PUSH. Na koncu so nam bili predstavljeni primeri dobrih praks,  sledila je   razprava še z ostalimi sodelujočimi- g. Branko Gornjec-predsednik sveta invalidov, CSD Murska Sobota, strokovni delavci iz podjetij  Detel, Papilot, Želva, MOM. Posvet se je zaključil z manjšo pogostitvijo in predstavitvijo ročnih izdelkov na stojnici (Ozara d.o.o., Uri Soča…).