Dne 16. januarja smo se udeležili dogodka, namenjenega medijem in ostali širši javnosti, ki je potekal na NIJZ v Murski Soboti. Predstavljena je bila strokovna monografija z naslovom Javnozdravstveni ukrepi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji, s strani Tatjane Krajnc Nikolič, dr.med.spec, predstojnice NIJZ OE MS, Jožeka Horvat-Muc, predsednika zveze Romov Slovenije ter Zdenke Verban Buzeti, prof. zdravstvene vzgoje.

Namen monografije je, da se na podlagi razpoložljivih dokazov pojasnijo vzroki za zdravstveno stanje Romov, ter predstavitev primerov aktivnosti, ki se izvajajo za izboljšanje zdravja Romov. Podatki o zdravju so tako npr. pokazali, da je zdravstveno stanje Romov po nekaterih kazalnikih v Sloveniji občutno slabše od državnega povprečja.