Med 26. in 28. septembrom je v Düsseldorfu, Nemčija, potekal prvi t.i. “kick off meeting” projekta “DISEMEX – Disability Employment Expert“. V začetku srečanja smo se predstavile vse vključene partnerske organizacije, ki sodelujemo v projektu.

Koordinator projekta je INTAMT, ki je bil v 2005 ustanovljen kot NGO – izobraževalna ustanova. Ponujali so implementacijo projektov v prenosu znanja, ponudba izobraževanj za specialiste iz Rusije, CIS in držav EU. V 2007 so ustanovili sedež v Düsseldorfu, pisarne pa  v 2008 v Moskvi in v Kanadi v letu 2013. So člani več organizacij, tudi nemško-ruske gospodarske zbornica in podobno. Organizirali in sodelovali so v več kot 30 dogodkih v mreži Rusko – Nemškega sodelovanja, enako tudi sodelovanje “Rusko – Nizozemske” mreže.  Med 2014 – 2015 so bili uradni svetolavci za UNICEF – ministrstva za izobraževanja in razvijanja izobraževalnega modela za otroke s posebnimi potrebmi v Azejrbedžanu.  So globalna družba in delajo po celem svetu. Fokusirani so na treninge specialistov kakor tudi na iniciativi in podpori za bilateralno in multilateralno sodelovanje. Ostali partnerji, večinoma nevladne organizacije, se ukvarjajo z izobraževanjem in delujejo kot “most” med izobraževalnim sistemom in trgom dela.

Na srečanju smo dogovorili vse načrtovane aktivnosti v projektu, kakor tudi morebitne nejasnosti glede ciljev in pričakovanih rezultatov.  Predstavljeni so bili tudi primeri dobre prakse in kako deluje vključevanje invalidov na trg dela v Nemčiji. Podobne zadeve se bodo odvile po vseh partnerskih državah tekom projekta, planirano je najmanj 8 dogodkov, o katerih bomo sproti obveščali in poročali.