V okviru projekta ENABLE, sofinanciranega s strani programa Erasmus+, smo pred mesecem dni začeli s preizkušanjem programa za opolnomočenje; vsebine programa naslajavljajo različna področja, v okviru katerih bodo naši udeleženci preizkušali vrsto zabavnih in ustvarjalih aktivnosti ter krepili svoje znanje, zavedanje lastne moči, kreativnosti in veščin za aktivno in dejavno življenje.

Krepitev osebne moči in zavedanje lastnih potencialov je pomemben dejavnik socialne vključenosti, hkrati pa program naslavlja tudi s tem povezano krepitev delovnih spretnosti.

Začeli smo s ciklom kreativnih dejavnosti ter preizkusili vaje, ki krepijo divergentno razmišljanje. Ob upoštevanju vseh zahtev za varno in zdravo delo, smo z manjšo skupino udeležencev programa preživeli nekaj zabavnih in sproščujočih začetnih srečanj.

Vabimo vas k pregledu prvih umetniških del, kjer smo se – neverjetno – lotili risanja s kavo in si pomagali tudi z drugim materialom.