Z dnem 6.10.2020, začnemo v projektu IN SITU z motivacijsko delavnico v okviru Stičišča družbenih inovacij.

V okviru 6 mesečnih programov se bo okvirno nudilo vsem, ki se bodo vključili :

32 ur usposabljanja (opolnomočenje, podjetniške vsebine, poslovne vsebine), 74 ur mentorstva (razvoj poslovne ideje, karierni razvoj), 10-15 ur specialističnega svetovanja (poslovne vsebine) in mreženje (dogodki, sejmi, povezave z drugimi projekti in aktivnosti v regiji).

več na : www.insituproject.eu