Člani rehabilitacijskega tima smo se 24. in 25. septembra 2019 udeležili že 18. tradicionalnih Reha dnevov, ki jih organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Izvedeni so bili v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija), v Portorožu.

Glavna tema REHA dnevov 2019 je bila DOSTOPNOST ZAVSE – SPREMINJAJMO STALIŠČA DO ZAPOSLOVANJA INVALIDOV. V ospredju je bil izpostavljen predvsem pomen enakih možnosti pri zaposlovanju invalidov ter problematika diskriminacije pri zaposlovanju invalidov, ki pa je odvisna predvsem od dostopa do informacij in grajenega okolja. Letošnja vsebino izobraževalnih dnevov je bila povezana s kampanjo, ki jo izvajamo v okviru projekta ZaVse/4ALL ter je namenjena zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin.

S ponosom tudi sporočamo, da je naš dolgoletni član rehabiltacijskega tima Janko PREDAN, dr. med., specialist psihiater dobil priznanje dr. Zdravka Neumana za življenjsko delo. S svojim znanjem, neprecenljivimi izkušnjami, delovnim zanosom in energijo je bistveno prispeval k uspešnemu izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, pomagal številnim posameznikom, sodeloval pri pripravi programov preventive in zdravljenja težav v duševnem zdravju ter s svojim delovanjem vplival na širše slovensko okolje, vplival na destigmatizacijo težav v duševnem zdravju, večje opolnomočenje bolnikov ter prispeval k njihovi integraciji v širše družbeno okolje.