V okviru programa socialna vključenost smo na lokacijo v Mariboru povabili go. Ireno Bertok iz podjetja Snaga d.o.o., ki je za nas izvedla zelo poučno predavanje oz. delavnico na temo smotrnega ločevanja odpadkov. Predstavila nam je njihovo podjetje ter nas poučila o pametnem nakupovanju izdelkov in njihovi ponovni uporabi.
Seznanjeni smo bili z natančno razdelanim ločevanjem odpadkov (steklo, papir, biološki, nevarni ter ostali odpadki in odpadna embalaža) in z informacijo, kaj vse je potrebno odpeljati na zbirne centre.

Utrinke iz za nas zelo poučnega predavanja si lahko ogledate v spodnji galeriji.